Thứ tư, 17/07/2019

Thực hiện tiêu chí giao thông: Đẩy nhanh tiến độ, nước rút về đích

(LSO) – Tính đến hết tháng 10, tiêu chí giao thông thuộc 12 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 mới có 7/12 xã đạt, còn tới 5 xã chưa đạt (chủ yếu đối với chỉ tiêu đường trục xã). Đối với các xã chưa đạt, Sở Giao thông  – Vận tải và các huyện đang đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ cứng hóa, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu đề ra từ nay đến cuối năm.

Cứng hóa đường giao thông nông thôn tại xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình

Theo yêu cầu của tiêu chí giao thông, để đạt chuẩn hệ thống đường giao thông tại các xã phải đáp ứng yêu cầu: hệ thống đường trục xã, liên xã phải được cứng hóa hoặc nhựa hóa đạt tỷ lệ 100%; đường trục thôn được cứng hóa đạt tỷ lệ 50%; đường ngõ xóm được cứng hóa, không lầy lội vào mùa mưa đạt 50% và các tuyến đường trục chính nội đồng không lầy vào mùa mưa, bảo đảm vận chuyển hàng hóa thuận tiện.

Đối chiếu với các yêu cầu của bộ tiêu chí, ngay từ đầu năm 2018, Sở Giao thông – Vận tải đã phối hợp với UBND các huyện, xã nằm trong kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn rà soát, từ đó, xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực đầu tư hoàn thành tiêu chí.

Kết quả rà soát đầu năm cho thấy, khối lượng cần thực hiện đối với tiêu chí giao thông là rất lớn, đặc biệt là hệ thống đường trục xã với chiều dài 16 tuyến tại 8 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2018 hơn 47 km (4 xã đã hoàn thành chỉ tiêu này gồm: Bính Xá, huyện Đình Lập; Văn An, huyện Văn Quan, Tân Lang, huyện Văn Lãng; Đồng Bục, huyện Lộc Bình). Ngoài ra, còn khoảng trên 30 km đường trục thôn, ngõ xóm và đường nội đồng cần được cải tạo nâng cấp, cứng hóa tại 12 xã.

Xác định được khối lượng công việc cụ thể, các huyện đã chủ động phối hợp với Sở Giao thông  – Vận tải xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực và tổ chức triển khai thực hiện. Theo đó, đối với đường trục xã, UBND tỉnh hỗ trợ xi măng, cát, đá, kỹ thuật, ca máy và người dân đối ứng bằng ngày công lao động và hiến đất.

Tập kết xi măng để cứng hóa đường trục thôn, ngõ xóm tại xã Bắc Xa, huyện Đình Lập

Về tiến độ, từ giữa quý II/2018, 16 công trình đường trục xã đều đã được triển khai thi công. Đến hết tháng 10, đã có 9/16 tuyến đường đã hoàn thành thi công, các tuyến còn lại tại các xã điểm thuộc các huyện: Đình Lập, Bình Gia, Tràng Định với chiều dài khoảng 30 km đang được triển khai thi công, khối lượng hoàn thành đạt 70% kế hoạch.

Ông Hoàng Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Gia cho biết: Năm 2018, huyện chọn xã Mông Ân làm xã điểm tập trung huy động nguồn lực phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, tuy nhiên, đây là xã có hệ thống đường giao thông trục xã rất yếu kém, khối lượng cần cứng hóa rất lớn khoảng 14,7 km. Vì vậy, ngoài huy động nguồn lực từ đề án của tỉnh, huyện đã lồng ghép các nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ, có một điều chưa thuận lợi là trong quý II và quý III thời tiết mưa nhiều đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ, tuy nhiên, đơn vị thi công đã xây dựng kế hoạch thi công hợp lý và nỗ lực, đến nay, các công trình hoàn thành trên 80% giá trị khối lượng. Trong đó, phần móng đường đã hoàn thành hiện đang thực hiện đổ bê tông mặt đường, huyện yêu cầu đơn vị thi công phải hoàn thành trong tháng 11 này. Điều đáng mừng là trong quá trình chuẩn bị, bà con trong xã Mông Ân đã ủng hộ tiền và ngày công để làm đường trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.

Theo số liệu thống kê từ Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng, Sở Giao thông – Vận tải, để cứng hóa các tuyến đường trục xã, ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, bà con các xã đã ủng hộ tiền mặt và ngày công trị giá 5,3 tỷ đồng. Sở đang phối hợp với các huyện tăng cường chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để các công trình đường trục xã hoàn thành vào giữa tháng 12 tới.

Đối với hơn 30 km các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm và đường nội đồng, việc triển khai của các huyện cũng hết sức khẩn trương. Các xã cơ bản hoàn thành yêu cầu chỉ tiêu của tiêu chí trong tháng 10. Trong đó, đáng chú ý một số xã huy động sức dân làm tốt như: Vân Mộng, huyện Văn Quan; Đồng Bục, huyện Lộc Bình; Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn; Tân Lang, huyện Văn Lãng. Tổng giá trị xi măng nhà nước cấp và nhân dân đóng góp tiền mặt, ngày công, khai thác cát sỏi để làm đường trị giá trên 10 tỷ đồng.

Một số xã chỉ tiêu cứng hóa các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm đạt cao như: xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình  tỉ lệ cứng hóa đường trục thôn đạt 100%, tỷ lệ cứng hóa đường ngõ xóm đạt 91%; xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn, đã cứng hóa 11,1 km đường trục thôn đạt 91%, cứng hóa đường ngõ xóm đạt 80%. Tỷ lệ các tuyến đường trục thôn và ngõ xóm được cứng hóa theo tiêu chí năm 2018 đạt khá cao, cụ thể: đường trục thôn tỷ lệ cứng hóa đạt 71% và đường ngõ xóm tỷ lệ cứng hóa đạt 75%. Với sự vào cuộc của các cấp, ngành, sự đồng lòng của người dân, tiêu chí giao thông tại 12 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn năm 2018 đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

TRANG NINH