Thứ ba, 19/03/2019

Cựu chiến binh góp sức bảo vệ môi trường

(LSO) – Ô nhiễm môi trường đang là vấn đề quan tâm của toàn xã hội, đòi hỏi sự vào cuộc, chung tay của tất cả các tầng lớp nhân dân. Trong đó, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) đã và đang tích cực tuyên truyền, xây dựng các mô hình thiết thực để bảo vệ môi trường (BVMT), góp phần xây dựng nông thôn mới.

Để nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về công tác BVMT, hội đã tổ chức tuyên truyền với nội dung và hình thức và đa dạng. Tập trung tuyên truyền về các nội dung: Luật BVMT; nguyên nhân và hậu quả ô nhiễm môi trường; hạn chế sử dụng túi ni lông khó tự phân hủy; sản xuất sạch; trồng cây xanh… với các hình thức như: lồng ghép trong sinh hoạt chi hội, hội nghị, hội thảo, tập huấn… Từ đầu năm 2018 đến nay, Hội CCB tỉnh đã tổ chức 5 lớp tập huấn về công tác BVMT cho gần 900 cán bộ hội cơ sở. Các cấp hội tổ chức tuyên truyền lồng ghép được 155 buổi cho trên 7.300 lượt CCB và nhân dân.

Cựu chiến binh thành phố Lạng Sơn nghiên cứu tài liệu về công tác BVMT

Ông Trần Văn Vẩn, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Hằng năm, hội đều định hướng tuyên truyền cho cơ sở hội, trong đó, có nội dung về công tác BVMT. Tại các lớp tập huấn, hội phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trang bị cho cán bộ hội cơ sở kiến thức chung về BVMT, đặc biệt là kỹ năng truyền thông môi trường trong cộng đồng dân cư để mỗi hội viên phát huy vai trò gương mẫu, tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân cùng thực hiện.

Thực hiện kế hoạch của Hội CCB Việt Nam về triển khai đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình BVMT trong xây dựng nông thôn mới. Đầu năm 2018, Hội CCB tỉnh lựa chọn thí điểm thực hiện mô hình tuyên truyền viên BVMT tại  các xã: Hợp Thành và Hồng Phong, huyện Cao Lộc. Đến tháng 11/2018, Hội CCB tỉnh tổ chức hội thảo để đánh giá và rút kinh nghiệm thực hiện mô hình. Qua đánh giá cho thấy, mô hình đạt hiệu quả nhất định, các chỉ tiêu cụ thể của tiêu chí 17 về môi trường tại các xã được nâng lên rõ rệt. Cụ thể như: mô hình tuyên truyền, xã Hồng Phong đã vận động nhân dân xây dựng được 27 lò đốt rác; tỷ lệ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường tăng 12 hộ, nâng tổng số chỉ tiêu xã đạt được về tiêu chí số 17 là 7/8. Xã Hợp Thành, tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh tăng từ 0,5 lên 2%, đạt trên 90%; vận động 100% số hộ ký cam kết thực hiện vệ sinh môi trường, tự thu gom và đốt rác thải hợp vệ sinh, nâng tổng số chỉ tiêu xã đạt được về tiêu chí số 17 là 6/8. Từ kết quả bước đầu thực hiện mô hình, Hội CCB tỉnh tiếp tục chỉ đạo 2 xã điểm hoàn thành các mục tiêu thực hiện đề án (giai đoạn 2017 – 2020) và nhân rộng mô hình trong những năm tiếp theo.

Ông Trương Văn Ngô, Chủ tịch Hội CCB xã Hợp Thành, tổ trưởng mô hình tuyên truyền viên BVMT xã cho biết: Tổ có quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ rõ ràng, tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung để thay đổi nhận thức của nhân dân, hướng đến xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp.

Ngoài ra, các cấp hội CCB còn chủ động, tích cực tham gia BVMT bằng các mô hình: câu lạc bộ bảo vệ môi trường của chi hội CCB, tham gia cùng các đoàn thể  tự quản các tuyến phố văn minh, xây dựng thôn xanh – sạch – đẹp… Từ đầu năm 2018 đến nay, các cấp hội CCB đã tham gia khơi thông cống rãnh, kênh mương được trên 120 nghìn mét; thu gom, xử lý 471,5 m3 rác thải; phát quang bụi rậm, đường giao thông được 147,63 km; trồng và chăm sóc hơn 29 nghìn cây xanh…

Bằng sự vào cuộc tích cực trong công tác BVMT, CCB tỉnh đã chung tay BVMT, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư; góp phần nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có tiêu chí môi trường) trên địa bàn tỉnh hiện nay là 38 xã; phấn đấu hết năm 2018, toàn tỉnh có thêm 10 xã đạt tiêu chí môi trường, góp phần đạt mục tiêu có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

DƯƠNG DUYÊN