Thứ tư, 20/03/2019

Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu: Nỗ lực ở xã Đình Lập

(LSO) – Năm 2015, xã Đình Lập, huyện Đình Lập được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Không dừng ở đó, sau khi đạt chuẩn, xã tập trung củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó, nổi bật là việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu (DCKM).

Năm 2016, xã Đình Lập bắt tay vào xây dựng khu DCKM tại thôn Khe Vuồng. Để triển khai thực hiện, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ 200 triệu đồng của nhà nước, nhân dân đóng góp hơn 80 triệu đồng. Tuy nhiên, giống như nhiều xã khác xây dựng khu DCKM trên địa bàn tỉnh, xã Đình Lập cũng gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Một phần là do nguồn lực hạn chế, mặt khác, lúc đó chưa có hướng dẫn cụ thể về xây dựng khu DCKM nên vừa làm vừa “mò”. Chính vì vậy, mặc dù đến nay đã thực hiện hoàn thành các nội dung theo dự án được phê duyệt, song theo đánh giá của xã, khu DCKM này chưa thành công. Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng khu DCKM cũng bước đầu làm thay đổi thói quen, nhận thức của người dân, đặc biệt là tâm lý “xả hơi” sau khi hoàn thành xây dựng NTM.

Người dân thôn Kim Quán, xã Đình Lập bê tông hóa đường giao thông trong thôn

Rút kinh nghiệm từ thực tế năm 2016, cộng với có hướng dẫn cụ thể, những bài học được rút ra từ 4 khu DCKM điểm của tỉnh, năm 2018, xã Đình Lập chủ động triển khai các giải pháp cụ thể để xây dựng khu DCKM.

Ông Sái Văn Thăng, Phó Chủ tịch UBND xã Đình Lập cho biết: UBND xã tổ chúc hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện mô hình khu DCKM, tiến hành rà soát, lựa chọn khu dân cư để thực hiện (thôn Kim Quán). Trên cơ sở kết quả lựa chọn, Ban quản lý xã triển khai họp dân thống nhất lựa chọn các hộ gia đình để thực hiện mô hình; tổ chức tập huấn, hướng dẫn các gia đình và giới thiệu một số mô hình kiểu mẫu cho các gia đình biết, học tập. Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chỉ tiêu xây dựng khu DCKM gắn với nâng cao các tiêu chí như: giao thông, nhà ở, thu nhập, văn hóa, giáo dục, môi trường…

Từ việc rà soát kỹ lưỡng, tăng cường tuyên truyền, người dân ở thôn được chọn xây dựng khu DCKM hiểu rõ và tích cực chung sức, đồng lòng tham gia thực hiện. Ông Nông Văn Chiến, trưởng thôn Kim Quán chia sẻ: Trước đây, khi xây dựng NMT, người dân đã đóng góp công sức, tiền để cùng chung tay xây dựng một số công trình hạ tầng, vệ sinh môi trường. Năm 2018, thôn được lựa chọn xây dựng khu DCKM, bà con tiếp tục chung sức để củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, đồng thời, hoàn thành các chỉ tiêu theo hướng dẫn xây dựng khu DCKM.

Ví dụ như việc củng cố hạ tầng giao thông. Hiện nay, người dân đang đổ bê tông thêm một đoạn đường mới trong thôn với chiều dài trên 270 m, rộng 3 m. Để làm đường, 45 hộ dân có liên quan đến tuyến đường đã đóng góp mỗi hộ ít nhất từ 200 nghìn đồng trở lên để mua vật liệu và trực tiếp tham gia làm đường. Cùng với đó, hiện nay, bà con đang bắt tay thực hiện các nội dung khác của xây dựng khu DCKM như: trồng hoa tại gia đình, đường đi tại 29 hộ gia đình tham gia xây dựng khu DCKM với chiều dài 350 m; trồng cây xanh 2 bên đường với chiều dài gần 1 km; tổ chức quét dọn các tuyến đường chính trong khu dân cư định kỳ 2 lần/tháng; lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trong thôn…

Để triển khai thực hiện, ngoài 200 triệu đồng của nhà nước, nhân dân đóng góp trên 122 triệu đồng và huy động lồng ghép trên 60 triệu đồng. Đến nay, khu DCKM thôn Kim Quán đang được các hộ dân tích cực thực hiện và sẽ hoàn thành cuối năm 2018.

Mặc dù còn gặp những khó khăn nhất định song xã Đình Lập đã bước đầu xây dựng khu DCKM rõ nét, qua đó, tiếp tục tạo chuyển biến diện mạo nông thôn nơi đây.

TÂN AN