Thứ hai,  01/03/2021

Xây dựng nông thôn mới ở Bắc Sơn: Chuyển biến rõ nét

(LSO) – Với sự đầu tư nguồn lực của nhà nước và sự chung sức đồng lòng của nhân dân, năm 2018, huyện Bắc Sơn tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM), qua đó, diện mạo nông thôn ngày càng chuyển biến rõ nét.

     Phát huy sức dân

Để phát huy sức dân, công tác tuyên truyền, vận động luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền của huyện Bắc Sơn tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện. Cụ thể năm 2018, toàn huyện đã tổ chức tuyên truyền chuyên đề, lồng ghép được 783 cuộc với gần 44 nghìn lượt người tham dự các nội dung liên quan đến xây dựng NTM. Thông qua tuyên truyền, người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chương trình, qua đó tích cực chung sức đóng góp công sức, tiền của để thực hiện các tiêu chí.

Điển hình như tiêu chí giao thông. Bên cạnh sự hỗ trợ trên 3.500 tấn xi măng của nhà nước, năm 2018, nhân dân trên địa bàn huyện đóng góp trên 4,7 tỷ đồng, gần 45.000 công lao động, qua đó bê tông được 20,54 km đường. Đến nay, huyện đã bê tông hóa được 48% đường trục xã, 46% đường trục thôn, 39% đường ngõ xóm. Theo rà soát mới nhất, trên địa bàn huyện có 10 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông, tăng 3 xã so với năm 2017.

Người dân xã Nhất Tiến chăm sóc rừng keo của gia đình

Cùng với việc đóng góp công sức, tiền của làm đường, nhân dân còn đóng góp công sức, tiền của để chung tay thực hiện một số tiêu chí khác liên quan đến hạ tầng, phát triển sản xuất. Cụ thể năm 2018, người dân trên địa bàn huyện hiến gần 40.000 m2 đất, đóng góp gần 5 tỷ đồng và huy động hàng nghìn ngày công lao động để cùng thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Bên cạnh đó, nhân dân ở 4 xã đạt chuẩn NTM  gồm: Quỳnh Sơn, Hữu Vĩnh, Đồng Ý, Chiến Thắng đã đóng góp trên 1,5 tỷ đồng để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

     Kết quả rõ nét

Cùng với sự đóng góp công sức, tiền của của nhân dân, để thực hiện được các tiêu chí cần có sự đầu tư nguồn lực của nhà nước. Ông Vi Đình Thiện, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Năm 2018, tổng nguồn vốn được bố trí, huy động để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo trên địa bàn trên 198,5 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước  gần 87,5 tỷ đồng, còn lại là các nguồn vốn tín dụng, vốn xã hội hóa… Nguồn lực đó đã góp phần quan trọng để xây dựng các công trình hạ tầng như đường giao thông, mương thủy lợi, nhà văn hóa, trường học…

Từ nguồn lực đầu tư của nhà nước cùng với sự chung tay góp sức của nhân dân, năm 2018, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Bắc Sơn tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, huyện có thêm xã Vũ Sơn đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn trên địa bàn huyện lên 6 xã và trở thành một trong những huyện có số xã đạt chuẩn NTM cao nhất trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó đến nay, trung bình mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 11,16 tiêu chí/xã, tăng 0,9 tiêu chí/xã so với năm 2017. Đối với xã Nhất Tiến, xã đặc biệt khó khăn được tỉnh chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020 đến nay đã đạt 12/19 tiêu chí.

Không dừng lại ở việc phấn đấu có thêm xã đạt chuẩn NTM, năm 2018, huyện Bắc Sơn tiếp tục tập trung chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn NTM từ những năm trước tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó nổi bật là xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu. Đến nay, 4 khu dân cư kiểu mẫu đã cơ bản hoàn thành. Ông Dương Hữu Huề, Chủ tịch UBND xã Hữu Vĩnh cho biết: Khu dân cư kiểu mẫu được xây dựng đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, đồng thời tạo điểm nhấn, chuyển biến rõ nét cảnh quan đường làng, ngõ xóm.

Với những kết quả đã đạt được trong xây dựng NTM năm 2018, huyện Bắc Sơn tiếp tục trở thành điểm sáng trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

TÂN AN