Chủ nhật, 19/05/2019

Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao: Bước chuyển ở Chi Lăng

(LSO) – Năm 2018, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng là 1 trong 2 xã được tỉnh chọn chỉ đạo điểm xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao giai đoạn 2018- 2020. Sau một thời gian triển khai thực hiện, xã Chi Lăng đã có những chuyển biến rõ nét.

Ông Hoàng Văn Khai, Chủ tịch UBND xã cho biết: Ngay khi được chọn làm xã điểm xây dựng NTM nâng cao, UBND xã đã xây dựng phương án cụ thể để triển khai thực hiện. Đồng thời thành lập tổ quản lý và giám sát cộng đồng công trình đường giao thông, dự án hỗ trợ sản xuất và các hạng mục dự án xây dựng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách thôn.

Sau khi rà soát, lựa chọn các phần việc cụ thể, xã nhanh chóng bắt tay vào triển khai thực hiện. Trong 14 tiêu chí của bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2018 – 2020, các tiêu chí về hạ tầng chiếm số lượng lớn như: giao thông, nhà văn hóa, thủy lợi, điện, trường học, nhà ở…Để từng bước thực hiện các tiêu chí này theo kế hoạch, bên cạnh nguồn lực đầu tư của nhà nước, từ đầu năm 2018 đến nay, nhân dân đóng góp công lao động và vật liệu trị giá gần 800 triệu đồng.

Người dân thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng thu hoạch bưởi Diễn

Từ nguồn lực hỗ trợ của nhà nước và sự chung tay góp sức của nhân dân, các chỉ tiêu trong các tiêu chí xã NTM nâng cao xã Chi Lăng khẩn trương được triển khai thực hiện. Cụ thể xã đã nâng cấp đường giao thông trục xã, trục thôn được 1.145 m đường bê tông; lắp điện chiếu sáng ở 13 thôn; đầu tư các thiết chế văn hóa cho nhà văn hóa xã, thôn; chỉnh trang lại nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn; chỉnh trang ngõ vào nhà 24 giàn cây leo; trồng hàng rào cây xanh tại các thôn được 7.728 m; lắp đặt biển chỉ dẫn vào trung tâm xã, các thôn…

Bên cạnh tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tiêu chí về hạ tầng, từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xã đã lựa chọn, phân bổ để hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển sản xuất. Trong đó tập trung hỗ trợ các hộ dân đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Từ nguồn hỗ trợ sản xuất, nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả được nhân rộng.

Điển hình như các mô hình trồng na, bưởi Diễn, cam Canh, ổi…Qua đó góp phần nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt trên 39 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 còn 4,99%, giảm 0,8% so với năm 2017.

Với việc tập trung củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí về hạ tầng cũng như phát triển sản xuất, nhiều chỉ tiêu trong bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn xã đã được hoàn thành. Đến nay, xã Chi Lăng đạt 10/14 tiêu chí xã NTM nâng cao, tăng 3 tiêu chí so với trước khi triển khai. Với tiến độ triển khai thực hiện như hiện nay, xã Chi Lăng quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch đạt chuẩn xã NTM nâng cao theo kế hoạch, qua đó sẽ trở thành một trong những xã NTM nâng cao đầu tiên của tỉnh.

TÂN AN