Thứ ba, 16/07/2019

Xây dựng nông thôn mới: Quyết tâm ở xã điểm

(LSO) – Ngay từ những tháng đầu năm, các xã được chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019 đã nhanh chóng bắt tay vào triển khai thực hiện các tiêu chí.

Xã Tân Thành, huyện Cao Lộc, một trong những xã được chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019. Ngay từ những ngày đầu năm 2019, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đã khẩn trương bắt tay vào thực hiện các tiêu chí.

Ông Lương Văn Cai, Chủ tịch UBND xã cho biết: Hết năm 2018, xã đã đạt 10/19 tiêu chí. Để phấn đấu hoàn thành 9 tiêu chí còn lại, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng NTM của xã đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện từng tiêu chí. Bên cạnh phân công phụ trách theo dõi tiêu chí cụ thể cho từng cán bộ, công chức, xã còn lồng ghép  tuyên truyền để người dân chung tay tham gia thực hiện. Cụ thể, từ đầu năm 2019 đến nay, xã đã huy động hàng trăm ngày công lao động của nhân dân để ra quân quét dọn, phát quang đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh. Giữa tháng 2/2019, xã đã phân bổ 11 tấn xi măng cho thôn Tình Hồ để nhân dân làm đường ngõ, xóm. Hiện tại, người dân ở các thôn sẵn sàng vật liệu đối ứng và đóng góp ngày công để khi có xi măng hỗ trợ của nhà nước, nhân dân cùng chung tay cứng hóa 8,5 km đường trục thôn và trên 30 km đường ngõ xóm.

Người dân xã Cao Minh, huyện Tràng Định trồng cây quế để mở rộng diện tích, nâng cao thu nhập

Tương tự Tân Thành, xã Cao Minh, huyện Tràng Định cũng quyết tâm hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM đề ra. Là 1 trong 5 xã đặc biệt khó khăn được tỉnh chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 -2020, có nghĩa là năm 2020 mới hết hạn để đạt chuẩn, tuy nhiên, xã Cao Minh đặt quyết tâm rất cao để đưa xã đạt chuẩn trong năm 2019. Ông Trần Văn Truyền, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Cao Minh cho biết: Thực tế, năm 2016, Cao Minh mới chính thức bắt tay vào xây dựng NTM. Lúc đó, xã mới đạt 3/19 tiêu chí, hộ nghèo chiếm trên 70%. Bằng nguồn lực đầu tư của nhà nước và sự đóng góp công sức, tiền của, hiến đất của nhân dân, xã hiện nay đạt 11 tiêu chí NTM. Từ những kết quả đó, bước vào năm 2019, xã đặt quyết tâm cao hoàn thành 8 tiêu chí còn lại. Để triển khai thực hiện, xã chia các tiêu chí thành 2 nhóm. Nhóm liên quan đến cơ sở hạ tầng cần nguồn lực đầu tư lớn của nhà nước, xã đã tuyên truyền, vận động tạo mặt bằng sạch, ví trí thuận tiện để triển khai thực hiện. Nhóm các tiêu chí cần huy động sức dân như: tiêu chí giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, nhà ở dân cư, xã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia, kêu gọi nguồn lực xã hội hóa để triển khai thực hiện. Với những biện pháp cụ thể như vậy, xã quyết tâm đạt chuẩn NTM trong năm 2019.

Ngoài 2 xã trên, năm 2019, trên địa bàn tỉnh còn 10 xã khác được chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM gồm: Bình La, huyện Bình Gia; Tân Việt, huyện Văn Lãng; Gia Lộc, huyện Chi Lăng; Hùng Sơn, huyện Tràng Định; Yên Phúc, huyện Văn Quan; Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn; Tú Đoạn, huyện Lộc Bình; Bắc Lãng, huyện Đình Lập; Cai Kinh, huyện Hữu Lũng và Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn.

Ngay từ những tháng đầu năm 2019, các xã điểm đã có những hoạt động cụ thể để từng bước thực hiện các tiêu chí như: ra quân đầu xuân làm giao thông, thủy lợi; phát quang đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh; trồng cây, trồng rừng phát triển sản xuất…

Cùng với sự chủ động của các xã điểm, để giúp các xã thực hiện các tiêu chí chưa đạt, nhà nước đã hỗ trợ nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng NTM, hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất. Bên cạnh đó, từ tỉnh đến các sở, ngành, các huyện thành lập các đoàn công tác trực tiếp đến các xã điểm kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giúp các xã thực hiện các tiêu chí chưa đạt.

Với khí thế rộn ràng đầu xuân cộng với sự chuẩn bị cụ thể cho từng tiêu chí, hy vọng năm 2019, 12 xã điểm trên địa bàn tỉnh sẽ đạt chuẩn NTM.

TÂN AN