Thứ bảy,  11/07/2020
Xây dựng nông thôn mới:

Chủ động ở Tân Thành

LSO-Là một trong những xã điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019, ngay từ những tháng đầu năm, xã Tân Thành, huyện Cao Lộc đã tập trung bắt tay vào thực hiện các tiêu chí.


Thi công xây dựng hạng mục công trình tại Trường Tiểu học
xã Tân Thành, huyện Cao Lộc

Ông Lương Văn Cai, Chủ tịch UBND xã cho biết: Kết thúc năm 2018, với sự đầu tư, hỗ trợ nguồn lực của nhà nước và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, xã Tân Thành đã đạt 10/19 tiêu chí NTM. Để hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM đề ra trong năm 2019, xã còn phải tập trung thực hiện 9 tiêu chí, bao gồm: giao thông, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, tổ chức sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh.

Để thực hiện các tiêu chí này, ngay từ đầu năm 2019, huyện Cao Lộc cũng như xã Tân Thành đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Bên cạnh sự hỗ trợ của cấp trên, xã Tân Thành đã phân công, phân nhiệm công việc, tiêu chí cụ thể cho từng cán bộ, công chức, trong đó chỉ rõ nguồn lực, cách thức và thời gian thực hiện.

Đối với những tiêu chí cần nguồn lực đầu tư lớn của nhà nước (tập trung ở các tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng như: nhà văn hóa thôn, trường học, đường trục xã…), xã đã chủ động tuyên truyền, vận động người dân tạo điều kiện để có được mặt bằng sạch phục vụ xây dựng. Đến nay, cơ bản mặt bằng xây dựng đã có, trong đó một số công trình xây dựng đã được triển khai như một số phòng chức năng của trường tiểu học, trường mầm non.

Đối với những tiêu chí, chỉ tiêu cần sự chung tay, góp sức trực tiếp của người dân như: giao thông, nhà văn hóa thôn, môi trường, thu nhập, hình thức tổ chức sản xuất… thì ngay từ năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, xã đã tăng cường  tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức thực hiện. Cụ thể từ đầu năm 2018 đến nay, xã đã tổ chức tuyên truyền về xây dựng NTM tới 100% các thôn với gần 500 hộ tham gia.

Thông qua tuyên truyền, vận động, người dân hiểu rõ hơn và chung tay góp sức cùng thực hiện các tiêu chí NTM. Ông Lương Văn Tiền, Trưởng thôn Nà Múc cho biết: Năm 2018, cùng với sự hỗ trợ xi măng của nhà nước, nhân dân đã đóng góp công sức, tiền mua vật liệu đối ứng, qua đó thôn đã bê tông được 600 m đường giao thông nông thôn. Năm 2019, thôn tiếp tục nhận thêm xi măng để bê tông đường. Bên cạnh đó, hiện nay thôn tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất để làm cầu qua suối; sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn; cải tạo nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi.

Cùng với Nà Múc, người dân các thôn khác trên địa bàn cũng đã chung tay thực hiện các tiêu chí. Đến nay, 100% các thôn trên địa bàn xã đã xây dựng được nhà văn hóa thôn đảm bảo chỗ ngồi; cứng hóa được gần 37 km đường trục thôn, ngõ xóm; 57% số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh; 77,12% số hộ có nhà tắm hợp vệ sinh; 33,88% hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh.

Không chỉ chung sức xây dựng cơ sở hạ tầng NTM, người dân xã Tân Thành còn chủ động tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân. Ông Hoàng Văn Tóng, Trưởng thôn Tình Hồ cho biết: Kinh tế của người dân trong thôn chủ yếu tập trung vào sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh cây lúa, người dân trong thôn còn chủ động đưa một số giống cây trồng khác vào sản xuất như: bí, ớt, gừng. Để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất, thôn đã có hợp tác xã được thành lập và hiện nay đang liên kết với doanh nghiệp để sản xuất cây Sachi với diện tích thử nghiệm 1 ha. Nếu mô hình này thành công sẽ mở thêm một hướng phát triển sản xuất mới cho người dân trong thôn, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cũng như góp phần hoàn thành các tiêu chí về thu nhập và hình thức tổ chức sản xuất trên địa bàn.

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, hy vọng năm 2019, xã Tân Thành sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM đề ra.

ĐÌNH QUYẾT