Thứ sáu,  05/06/2020

Xây dựng nông thôn mới: Dấu ấn thành phố

(LSO) – Bằng sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả rõ nét.

     Hoàn thành nhiệm vụ

Sau 6 năm bắt tay vào xây dựng NTM, vượt qua nhiều khó khăn, vướng mắc, hết năm 2016, 3/3 xã của thành phố được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Qua đó, ngày 13/10/2017, tại Quyết định số 1579/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã công nhận thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Để có được kết quả đó, bên cạnh nguồn lực đầu tư của nhà nước, nhân dân các xã trên địa bàn đã chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí. Cụ thể: trong 6 năm (2011 – 2016), tổng số tiền huy động để triển khai xây dựng NTM được gần 224 tỷ đồng. Trong đó, bên cạnh nguồn lực từ ngân sách nhà nước, vốn tín dụng, nhân dân trên địa bàn đóng góp được gần 32,5 tỷ đồng, chiếm 14,51% tổng nguồn vốn thực hiện.

Người dân xã NTM Mai Pha thu hoạch bí xanh

Từ nguồn lực đầu tư của nhà nước, sự đóng góp công sức, tiền của của nhân dân, các tiêu chí NTM từng bước được hoàn thành, diện mạo xã NTM chuyển biến rõ nét. Cụ thể các xã đã làm mới được gần 31 km đường giao thông nông thôn, đường trục xã được nhựa hóa, bê tông hóa 100%, đường trục thôn cứng hóa trên 88%, đường ngõ, xóm được cứng hóa gần 70%; nâng cấp, xây mới 9 công trình trường học; xây dựng trụ sở, nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn ở các xã…

Bên cạnh các công trình hạ tầng, người dân 3 xã đã tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự. Diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét, số hộ nghèo năm 2016 của 3 xã là 60 hộ, chiếm 1% tổng số hộ.

Theo thông báo từ đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh tại cuộc họp ngày 7/6/2017 do UBND tỉnh tổ chức, qua lấy ý kiến của nhân dân đã có 97,45% ý kiến của người dân hài lòng với kết quả chung trong xây dựng NTM của thành phố.

     Nâng chất xã chuẩn

Không dừng lại ở việc đạt chuẩn, ngay sau khi 3/3 xã của thành phố được công nhận đạt chuẩn NTM và thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, các xã tiếp tục bắt tay vào việc củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Ông Lê Tuấn Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Sau khi các xã đạt chuẩn, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các xã đạt chuẩn. Trong đó tiếp tục xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng điểm xã NTM nâng cao…

Trong giai đoạn từ 2016 – 2018, thành phố tiếp tục chỉ đạo các xã nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất như: mô hình nuôi ong, trồng cây hoa đào, cây hạt dẻ, rau an toàn, cây ăn quả. Bên cạnh sự hỗ trợ nguồn lực của nhà nước, nhân dân đã đối ứng vốn thực hiện các dự án phát triển sản xuất ở 3 xã NTM. Cụ thể: nhân dân đã trồng thêm 1,5 ha cây ăn quả; 12,5 ha cây hoa đào; xây dựng nhãn hiệu chứng nhận rau an toàn thành phố, nhãn hiệu sản phẩm mật ong… Trong đó, năm 2016 triển khai hỗ trợ 7 mô hình; năm 2017 hỗ trợ 5 mô hình và năm 2018 hỗ trợ 4 mô hình phát triển sản xuất.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng xã NTM nâng cao cũng được thành phố tập trung chỉ đạo. Năm 2018, thành phố đã phê duyệt phương án và dự toán xây dựng 6 khu dân cư kiểu mẫu ở các xã: Quảng Lạc và Mai Pha, trong đó tập trung xây dựng khu dân cư kiểu mẫu về cảnh quan môi trường, văn hóa và an ninh trật tự, lắp đặt 60 bóng điện chiếu sáng đường thôn… Đối với xã Hoàng Đồng, 1 trong 2 xã được tỉnh chọn chỉ đạo điểm xây dựng xã NTM nâng cao đã triển khai trồng hoa tại các đường trục thôn được gần 8.000 m; làm đường điện chiếu sáng khu dân cư tại 16 thôn với 332 bóng; cải tạo, nâng cấp, xây mới 36 tuyến rãnh thoát nước tại 11 thôn; xây 56 hố ủ rác hộ gia đình…

Hiện nay, các xã NTM trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, từ đó tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa diện mạo nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

TÂN AN