Thứ năm,  09/07/2020

Xây dựng nông thôn mới: Quyết tâm ở xã đặc biệt khó khăn

(LSO) – Ngay từ những tháng đầu năm nay, 5 xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương bắt tay vào thực hiện các tiêu chí, trong đó, có xã quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trước kế hoạch.

Theo kế hoạch, 5 xã đặc biệt khó khăn gồm các xã: Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn; Cao Minh, huyện Tràng Định; Vĩnh Yên, huyện Bình Gia; Hữu Lễ, huyện Văn Quan và Kiên Mộc, huyện Đình Lập được tỉnh chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 – 2020, tức là đến năm 2020 mới là hạn cuối để các xã này phấn đấu đạt chuẩn. Tuy nhiên, ngay trong năm nay, đã có 3 xã quyết tâm phấn đấu đạt 19/19 tiêu chí. Mục tiêu cao nhưng các xã đều rất quyết tâm. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, ngay từ những tháng đầu năm, các xã đã khẩn trương bắt tay triển khai thực hiện.

Người dân xã Cao Minh, huyện Tràng Định trồng cây quế để từng bước nâng cao thu nhập

Ông Dương Công Thịnh, Chủ tịch UBND xã Nhất Tiến cho biết: Đến nay, xã đạt 12/19 tiêu chí. Trong số 7 tiêu chí chưa đạt, có 2 tiêu chí xã gặp khó nhất là tiêu chí về môi trường và nhà ở dân cư. Đối với tiêu chí môi trường, công tác tuyên truyền, vận động tiếp tục được xã tập trung đẩy mạnh để từng bước làm thay đổi nhận thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh, xây dựng nhà tiêu, nhà tắm, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh. Đối với tiêu chí nhà ở, cuối năm 2018, qua rà soát, xã còn 41 nhà tạm, nhà dột nát. Với nguồn lực hỗ trợ của nhà nước (huyện hỗ trợ 23 nhà với số tiền 10 triệu đồng/nhà) và sự hỗ trợ ngày công của các đoàn thể trong xã, đến nay, xã đã xóa được trên 20 nhà.

Các nhà tạm còn lại, xã giao cho cán bộ phụ trách từng nhà chưa đạt để thường xuyên tuyên truyền, vận động, đôn đốc cũng như có hướng giải quyết kịp thời. Đồng thời, xã mong muốn tiếp tục có thêm nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ các hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đối với các tiêu chí còn lại, hiện đang được xã triển khai theo đúng kế hoạch, qua đó phấn đấu đến hết năm 2019, xã sẽ đạt 19/19 tiêu chí.

Tương tự Nhất Tiến, xã Cao Minh đang rất quyết tâm đạt chuẩn NTM trong năm nay. Ông Hồ Văn Hoàn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Hiện nay, xã đã đạt 12/19 tiêu chí. Từ đầu năm đến nay, xã tiếp tục tập trung vào thực hiện các tiêu chí về giao thông, phát triển sản xuất, môi trường và nhà ở dân cư.

Xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia cũng đang tập trung vào 8 tiêu chí chưa đạt như: giao thông, trường học, thông tin và truyền thông, thu nhập, văn hóa… Để thực hiện các tiêu chí chưa đạt, hiện nay, một số công trình xây dựng đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn của nhà nước đã được triển khai xây dựng và một số công trình cũng chuẩn bị đầu tư. Đối với các tiêu chí cần sự chung sức của người dân, ngay từ đầu năm, các xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia, qua đó hoàn thành một số chỉ tiêu của tiêu chí giao thông, thủy lợi, môi trường, phát triển sản xuất, thu nhập…

Không chỉ 3 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm nay, 2 xã đặc biệt khó khăn còn lại là Kiên Mộc và Hữu Lễ đang rất quyết tâm để tăng thêm các tiêu chí, qua đó tạo động lực quan trọng để năm 2020 sớm hoàn thành 19/19 tiêu chí theo kế hoạch đề ra.

Ông Nông Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Lễ cho biết: Hiện nay, xã đã đạt 12/19 tiêu chí, năm 2019, xã phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí gồm: tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 5 về trường học và tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư. Các tiêu chí hiện đang được triển khai thực hiện. Từ đầu năm đến nay, xã đã làm được 510 m đường bê tông và hiện nay đang làm thêm các tuyến đường nội đồng, ngõ xóm. Đối với 4 hộ nhà dột nát, bên cạnh nguồn lực huy động xã hội hóa, xã sẽ hỗ trợ ngày công để các hộ có điều kiện xây dựng, nâng cấp nhà ở. Cùng với Hữu Lễ, xã Kiên Mộc phấn đấu đạt thêm 5 tiêu chí, qua đó nâng tổng số tiêu chí đạt chuẩn lên 16/19 tiêu chí.

Với sự hỗ trợ nguồn lực đầu tư của nhà nước (từ năm 2016 đến nay) cùng với sự quyết tâm của các xã, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, hy vọng 5 xã đặc biệt khó khăn được tỉnh chỉ đạo điểm giai đoạn 2016 – 2020 sẽ đạt mục tiêu đề ra. Qua đó, không chỉ giúp tỉnh có thêm các xã đạt chuẩn mà còn tạo động lực, rút ra những bài học kinh nghiệm để chỉ đạo triển khai xây dựng NTM ở các xã đặc biệt khó khăn khác trên địa bàn.

TÂN AN