Thứ tư,  15/07/2020

Xây dựng nông thôn mới: Nỗ lực tiêu chí môi trường

(LSO) – Là tiêu chí nhiều chỉ tiêu, đòi hỏi thời gian thực hiện kéo dài, thường xuyên nên để đạt được tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM) luôn cần sự nỗ lực, chung tay thực hiện.

Xác định được những khó khăn trong việc thực hiện tiêu chí môi trường, cơ quan phụ trách tiêu chí đã nhanh chóng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Ông Nguyễn Đình Duyệt, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Ngay từ đầu năm, bám sát văn bản chỉ đạo của tỉnh, đơn vị đã nhanh chóng ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tiêu chí môi trường.

Sở chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với các huyện, xã (tập trung ở các xã điểm) tăng cường tuyên truyền, vận động. Năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường giao Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu, phối hợp với phòng tài nguyên và môi trường các huyện, UBND các xã điểm tổ chức 9 hội nghị tập huấn, tuyên truyền cho lãnh đạo các xã, công chức địa chính, các tổ chức đoàn thể xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn… với hơn 1.000 người tham dự.

Đoàn viên thanh niên xây dựng hố rác gia đình cho hộ dân xã Mai Sao, huyện Chi Lăng

Bên cạnh tuyên truyên, vận động, để giúp các xã điểm thực hiện tiêu chí môi trường, năm 2018, sở đã cân đối từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường, nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của tỉnh và đề nghị Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng cho các gia đình thuộc diện khó khăn để xây dựng nhà tiêu, di dời, cải tạo chuồng trại chăn nuôi gia súc; hỗ trợ các xã xây dựng mô hình bể/thùng kín thu gom vỏ bao bì chứa hóa chất bảo vệ thực vật; thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tiêu chí ở 12 xã điểm, qua đó kịp thời nắm bắt cũng như đưa ra đề xuất để giải quyết…

Từ những giải pháp đồng bộ được triển khai ngay từ đầu năm,  đã giúp các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM có thêm điều kiện, động lực để cùng chung tay góp sức thực hiện tiêu chí. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch UBND xã Đề Thám, huyện Tràng Định cho biết: Từ việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ một phần nguồn lực của nhà nước đã giúp cho xã đạt nhiều chỉ tiêu khó trong tiêu chí môi trường. Nếu như đầu năm 2018, xã mới đạt 3/8 chỉ tiêu của tiêu chí thì hết năm 2018 đã hoàn thành 8/8 chỉ tiêu. Trong đó, một số chỉ tiêu đạt tỷ lệ cao như: số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; xây dựng được 40 bể chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật; 89% số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh; 90,7% số hộ có nhà tắm hợp vệ sinh; 87,8% chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh… Việc hoàn thành tiêu chí môi trường đã góp phần đưa xã Đề Thám được công nhận đạt chuẩn NTM.

Cùng với xã Đề Thám, năm 2018, 11 xã điểm khác trên địa bàn tỉnh đã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng NTM, qua đó góp phần vào kết quả chung trong xây dựng NTM của tỉnh.

Bước sang năm 2019, việc thực hiện tiêu chí môi trường tiếp tục được các cấp, ngành liên quan quan tâm chỉ đạo sát sao và các xã điểm nhanh chóng bắt tay vào thực hiện. Ông Chu Văn Nam, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh cho biết: Từ đầu năm 2019 đến nay, chi cục đã phối hợp tổ chức tuyên truyền tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019 với các nội dung liên quan đến giữ gìn, bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông, xử lý nước thải, vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, thu gom xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật… Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn cũng tham mưu để hỗ trợ thêm nguồn lực giúp các xã thực hiện tiêu chí.

Với sự hỗ trợ của nhà nước, sự chủ động của cơ quan chức năng và sự chung sức của người dân, hy vọng năm 2019, các xã điểm sẽ nhanh chóng hoàn thành tiêu chí môi trường theo kế hoạch. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng NTM năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

TÂN AN