Thứ năm,  09/07/2020
Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại huyện Đình Lập:

Quyết tâm đưa xã Kiên Mộc đạt chuẩn NTM năm 2020

LSO-Sáng nay (22/5), đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Kiên Mộc là 1 trong 5 xã đặc biệt khó khăn được tỉnh chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020. Đến hết năm 2018, xã Kiên Mộc đạt 11/19 tiêu chí.

Theo kế hoạch, năm 2019, xã phấn đấu đạt thêm 5 tiêu chí và năm 2020 hoàn thành các tiêu chí còn lại. Tuy nhiên, việc thực hiện các tiêu chí còn chậm. Nguyên nhân là do chưa kiện toàn được trưởng ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng NTM của xã dẫn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa chủ động, sát sao; bên cạnh đó địa hình chia cắt, dân cư thưa thớt, kinh tế khó khăn dẫn đến việc huy động nguồn lực thực hiện các tiêu chí về hạ tầng, phát triển sản xuất còn nhiều hạn chế…

Đối với huyện Đình Lập, đến nay có 4 xã đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 12,6 tiêu chí/xã. Phấn đấu hết năm 2019, huyện có thêm xã Bắc Lãng đạt chuẩn NTM; tiếp tục xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu và các mô hình phát triển sản xuất ở các xã NTM.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số
sở, ngành, UBND huyện Đình Lập kiểm tra thực tế công trình đã hoàn thành
xây dựng tại khu vực trụ sở UBND xã Kiên Mộc

Tại buổi kiểm tra, đại diện lãnh đạo xã Kiên Mộc cùng các thôn nêu lên khó khăn trong thực hiện các tiêu chí liên quan đến giao thông, thuỷ lợi, nhà ở dân cư, hạ tầng viễn thông, phát triển sản xuất, môi trường… Đại diện các sở, ngành, UBND huyện Đình Lập đã giải đáp một số kiến nghị của thôn, xã, đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể để khắc phục, triển khai thực hiện các tiêu chí trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả mà huyện Đình Lập, xã Kiên Mộc đạt được trong xây dựng NTM thời gian qua.

Đồng chí chỉ đạo: Để xã Kiên Mộc đạt chuẩn NTM theo kế hoạch, thời gian tới, UBND huyện, xã Kiên Mộc cần đánh giá kỹ lại kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt, chưa đạt để xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó xác định rõ thời gian, lộ trình thực hiện, phân công, phân nhiệm cụ thể; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát động đợt cao điểm thi đua xây dựng NTM, nâng cao vai trò của thành viên ban chỉ đạo các cấp trong kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.

Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các tiêu chí do đơn vị phụ trách với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đưa xã Kiên Mộc đạt chuẩn NTM năm 2020.

TÂN AN