Thứ sáu,  30/10/2020

Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở Hữu Lũng: Chuyển biến bước đầu

(LSO) – Ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn, các xã nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Hữu Lũng tiếp tục xây dựng khu dân cư kiểu mẫu (DCKM).

Năm 2017, thôn Bến Lường, xã Minh Sơn là 1 trong 4 thôn được tỉnh chọn làm điểm xây dựng khu DCKM trên địa bàn tỉnh. Ông Hoàng Văn Trưởng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Sau khi được lựa chọn làm điểm, Ban Quản lý xây dựng NTM xã Minh Sơn đã tiến hành họp và thống nhất lựa chọn cụm dân cư số 3, thôn Bến Lường làm địa điểm xây dựng. Để thực hiện, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của nhà nước (hỗ trợ 430 triệu đồng), các hộ dân cũng đóng góp công sức và hơn 300 triệu đồng để thực hiện các nội dung của khu.

Người dân thôn Sẩy, xã Đồng Tân chăm sóc vườn cây ăn quả của gia đình góp phần xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

Qua đó, toàn khu bê tông hóa 100% đường giao thông; đường thôn được thắp bằng đèn điện; 27/27 hộ có nhà ở đạt chuẩn theo quy định; 100% hộ gia đình chỉnh trang cổng đồng bộ, làm mái vòm, trồng cây xanh trước cổng và xanh hóa các tường rào; trồng hoa cây cảnh dọc 2 bên đường chính của khu; tập trung phát triển tre măng bát độ với diện tích 9,5 ha… Hạ tầng được nâng cấp, môi trường được đảm bảo, mô hình phát triển sản xuất hiệu quả, khu DCKM ở thôn Bến Lường trở thành điểm sáng trong xây dựng khu DCKM của tỉnh.

Từ những kết quả đạt được trong xây dựng khu DCKM ở thôn Bến Lường, năm 2018, huyện Hữu Lũng tiếp tục triển khai xây dựng khu DCKM ở các xã NTM khác trên địa bàn. Ông Vũ Đình Thứ, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Để định hướng các xã lựa chọn thôn để thực hiện xây dựng khu DCKM, phòng chuyên môn đã tham mưu phối hợp với cơ quan liên quan tuyên truyền, tập huấn; tổ chức cho các xã đạt chuẩn đi tham quan học tập kinh nghiệp ở Hà Tĩnh (địa phương đi đầu cả nước về xây dựng NTM nói chung, trong đó có xây dựng khu DCKM).

Từ sự hỗ trợ nguồn lực của nhà nước, sự chung tay góp sức của nhân dân, từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn huyện đã xây dựng được 4 khu DCKM ở các thôn: Bến Lường, xã Minh Sơn; Gốc Gạo, xã Tân Thành; Thuyền, xã Vân Nham; Sẩy Hạ, xã Đồng Tân. Tổng kinh phí thực hiện trên 2 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ trên 1 tỷ đồng, còn lại là đóng góp của cộng đồng dân cư. Các khu DCKM mới được xây dựng, mặc dù chưa đạt được hết những tiêu chí theo hướng dẫn của Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh, nhưng các khu DCKM được xây dựng đã góp phần quan trọng vào việc tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa diện mạo nông thôn, từ cảnh quan đường làng ngõ xóm, vệ sinh môi trường, xây dựng các vườn mẫu, nhà mẫu… Không những vậy, thông qua việc xây dựng khu DCKM, người dân đã phát huy được vai trò làm chủ, tinh thần sáng tạo, đoàn kết trong cộng đồng, qua đó tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM cũng như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Với những kết quả bước đầu đạt được trong xây dựng khu DCKM từ những năm trước, bước sang năm 2019, huyện Hữu Lũng tiếp tục xây dựng thêm 5 khu DCKM ở 5 xã đã đạt chuẩn NTM gồm: Tân Thành, Minh Sơn, Vân Nham, Đồng Tân và Sơn Hà, đồng thời xây dựng xã NTM nâng cao. Để triển khai xây dựng các khu DCKM, mỗi xã được nhà nước hỗ trợ 200 triệu đồng, xã NTM nâng cao được hỗ trợ trên 1 tỷ đồng. Hiện nay các xã đang lựa chọn địa điểm và tuyên truyền, vận động nhân dân cùng thực hiện.

Từ thành công của mô hình điểm ở thôn Bến Lường, xã Minh Sơn cộng với kinh nghiệm thực hiện ở các xã NTM khác, hy vọng năm 2019, các xã NTM của huyện Hữu Lũng sẽ xây dựng được các khu DCKM rõ nét, qua đó từng bước nhân rộng ra các thôn ở xã NTM khác trên địa bàn.

TÂN AN