Thứ ba,  11/08/2020

Kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại Văn Quan

LSO-Hôm nay (7/6/2019), lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông (thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh); cùng đại diện một số sở, ngành của tỉnh đã kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn xã Yên Phúc, huyện Văn Quan.


Đoàn công tác kiểm tra công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Yên Phúc

Là một trong những xã điểm của tỉnh phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019, đến nay, xã Yên Phúc đã đạt 11/19 tiêu chí. Đối với các tiêu chí còn lại, xã đang gấp rút triển khai thực hiện, cụ thể đến thời điểm này đã đạt 17/27 chỉ tiêu của 8 tiêu chí còn lại.

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM năm 2019 đã đề ra, xã Yên Phúc đề xuất một số nội dung liên quan đến việc đẩy nhanh tiến độ một số công trình giao thông, thuỷ lợi; khảo sát xây dựng điểm tập kết, xử lý rác thải tập trung và điểm xử lý rác thải tại các thôn…

Đối với huyện Văn Quan, đến nay, trung bình mỗi xã trên địa bàn đã đạt 9,7 tiêu chí/xã; 4 xã đạt 19/19 tiêu chí và năm 2019 phấn đấu có thêm 2 xã Yên Phúc và Tân Đoàn đạt chuẩn NTM.

Bên cạnh tập trung chỉ đạo, hỗ trợ xã điểm, huyện cũng chỉ đạo các xã khác thực hiện các tiêu chí theo kế hoạch, qua đó phấn đấu hết năm 2019, trung bình mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 10,5 tiêu chí/xã.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông cùng các sở, ngành, UBND huyện Văn Quan, các phòng, ban liên quan của huyện tập trung thảo luận làm rõ một số nội dung liên quan đến những kiến nghị của xã, các thôn trên địa bàn.

Đồng thời yêu cầu huyện, xã tập trung rà soát lại tất cả các tiêu chí, từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn nhằm đưa huyện Văn Quan nói chung và xã điểm Yên Phúc nói riêng hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM năm 2019 đã đề ra. 

TÂN AN