Thứ bảy,  11/07/2020

Xây dựng nông thôn mới ở Bình La: Quyết tâm vượt khó

(LSO) – Là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn song năm 2019, xã Bình La, huyện Bình Gia quyết tâm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Năm 2019, Bình La là 1 trong 12 xã điểm của tỉnh phấn đấu đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, so với những xã khác, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn đầu tiên phải kể đến là số tiêu chí đạt thấp, hết năm 2018, xã mới đạt 8/19 tiêu chí. Bên cạnh đó, địa hình chia cắt, dân cư thưa thớt, sản xuất manh mún khiến cho điều kiện kinh tế – xã hội của xã gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao với trên 26%…

Khó khăn như vậy song huyện Bình Gia cũng như xã Bình La vẫn quyết tâm vượt khó bằng những giải pháp đồng bộ để thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Ông Bùi Hoàng Nam, Chủ tịch UBND huyện Bình Gia cho biết: Để phấn đấu đưa Bình La đạt chuẩn NTM năm 2019, ngay từ những năm trước, huyện đã triển khai hỗ trợ, đầu tư cho xã để từng bước thực hiện các tiêu chí, trong đó có các tiêu chí liên quan đến hạ tầng. Bước sang năm 2019, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để thực hiện từng tiêu chí chưa đạt, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, từng cán bộ phụ trách.

Thi công công trình trường học trên địa bàn xã Bình La

Từ sự chủ động của huyện, việc triển khai thực hiện các tiêu chí NTM trên địa bàn xã Bình La được diễn ra thuận lợi theo đúng kế hoạch. Theo đó, trong 11 tiêu chí chưa đạt của xã được chia làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất là các tiêu chí liên quan đến cơ sở hạ tầng đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn của nhà nước và nhóm thứ hai là các chỉ tiêu, tiêu chí cần sự chung tay, góp sức của người dân như: phát triển sản xuất, làm đường ngõ xóm, nhà văn hóa thôn, môi trường, nhà ở dân cư…

Đối với nhóm thứ nhất cần nguồn lực đầu tư của nhà nước hiện nay đang được triển khai xây dựng. Ông Bế Văn Lý, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bình Gia cho biết: Năm 2019, xã Bình La được đầu tư 5 công trình với tổng nguồn vốn gần 19 tỷ đồng, trong đó có 2 công trình đường giao thông, 2 công trình điện và 1 công trình nhà văn hóa xã. Đến nay, công trình đường giao thông, điện đang được xây dựng và công trình nhà văn hóa dự kiến sẽ được khởi công giữa tháng 6/2019 và dự kiến các công trình này sẽ hoàn thành trong tháng 10/2019. Để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng các công trình, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện đã yêu cầu các nhà thầu lập kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện theo tuần, tháng; yêu cầu nhà thầu ký cam kết thời gian; tăng cường kiểm tra, giám sát và phối hợp với UBND xã Bình La để kịp thời khắc phục những vấn đề phát sinh.

Đối với nhóm tiêu chí thứ hai cần sự chung tay, góp sức của người dân, từ huyện đến xã thường xuyên tuyên truyền, vận động để phát huy nguồn lực thực hiện. Ông Hoàng Văn Thải, Chủ tịch UBND xã Bình La cho biết: Công tác tuyên truyền, vận động về xây dựng NTM được xã thường xuyên phối hợp thực hiện đến từng thôn, thậm chí từng hộ dân. Qua đó, người dân hiểu và tích cực chung tay góp sức thực hiện.

Như đối với tiêu chí về nhà ở dân cư. Hiện nay, xã còn 16 hộ có nhà dột nát. Để thực hiện tiêu chí này, xã đã vận động các hộ xây dựng, sửa chữa. Một mặt xã đề xuất hỗ trợ một phần cho các hộ khó khăn, mặt khác, xã kêu gọi huy động ngày công lao động của nhân dân để hỗ trợ cho các gia đình thực hiện. Cùng với đó, nhân dân trong xã đang đóng góp công sức, tiền để xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa thôn; phát triển sản xuất nâng cao thu nhập; dọn dẹp vệ sinh môi trường…

Mặc dù số tiêu chí chưa tăng song xã Bình La đã đạt được một số chỉ tiêu của các tiêu chí. Và với những giải pháp cụ thể đang được huyện, xã tập trung triển khai thực hiện, tin rằng năm 2019, Bình La sẽ đạt chuẩn NTM theo kế hoạch đề ra.

TÂN AN