Thứ hai,  25/05/2020

Tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

(LSO) – Không dừng lại ở việc đạt chuẩn, các xã nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh tiếp tục bắt tay vào xây dựng xã NTM nâng cao nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân, hướng đến mục tiêu phát triển nông thôn bền vững.

     Chuyển biến xã điểm

Năm 2018, tỉnh lựa chọn xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng và xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn để chỉ đạo điểm xây dựng xã NTM nâng cao. Để triển khai thực hiện, tỉnh đã hỗ trợ 3 tỷ đồng, người dân 2 xã đối ứng thêm nguồn lực để triển khai thực hiện. Đến nay, 2 xã điểm đã có những chuyển biến tích cực trong thực hiện các tiêu chí. Trong đó, xã điểm Chi Lăng chuyển biến rõ nét nhất.

Đường làng thôn Nặm Thỏong, xã Hoàng Đồng được bê tông hoá và trồng hoa dọc hai bên, góp phần vào xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Năm 2018, tổng kinh phí thực hiện xã NTM nâng cao trên địa bàn huyện Chi Lăng là gần 2,5 tỷ đồng, trong đó nhân dân đối ứng trên 770 triệu đồng. Qua đó, xã đã xây dựng được 1.150 m đường giao thông; hỗ trợ xây dựng 24 giàn cây leo; trồng 7.700 m hàng rào cây xanh; hỗ trợ 14/14 thôn lắp điện thắp sáng đường thôn; cải tạo vườn hộ, giữ gìn vệ sinh môi trường; đầu tư các thiết chế văn hóa… Năm 2019, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, nhân dân trong xã đóng góp khoảng 400 triệu đồng để thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao. Theo kết quả rà soát mới nhất, đến nay, xã đã đạt 9/14 tiêu chí của xã NTM nâng cao. Các tiêu chí còn lại đang ở mức gần đạt và xã đang gấp rút triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong năm 2019.

Cùng với xã điểm Chi Lăng, xã Hoàng Đồng đã và đang tập trung nguồn lực để thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao và phấn đấu hết năm 2019 sẽ đạt xã NTM nâng cao.

     Triển khai diện rộng

Hết năm 2018, toàn tỉnh có 48 xã đạt chuẩn NTM. Bên cạnh tiếp tục chỉ đạo 2 xã điểm Chi Lăng và Hoàng Đồng phấn đấu đạt xã NTM nâng cao, tỉnh đã chỉ đạo, hỗ trợ các xã NTM khác trên địa bàn phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2019 – 2020. Cụ thể, ngày 26/3/2019, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã có văn bản chỉ đạo số 35/BCĐ-NTM về việc xây dựng xã NTM nâng cao giai đoạn 2019 – 2020.

Theo đó, ban chỉ đạo yêu cầu các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các tiêu chí theo bộ tiêu chí xã NTM nâng cao; trong đó, ưu tiên nguồn lực để hỗ trợ cho các xã có khả năng phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao trong giai đoạn 2019 – 2020. Cụ thể: năm 2019, mỗi huyện được phân bổ 1,05 tỷ đồng để lựa chọn chỉ đạo điểm, hỗ trợ xã đã đạt chuẩn NTM từng bước thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao (riêng 2 xã điểm Chi Lăng và Hoàng Đồng được hỗ trợ 2 tỷ đồng/xã).

Từ chỉ đạo của tỉnh, các huyện, thành phố nhanh chóng bắt tay vào triển khai xây dựng các tiêu chí của bộ tiêu chí xã NTM nâng cao ở các xã NTM. Ông Vi Đình Thiện, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Sơn cho biết: Các xã đạt chuẩn NTM đã chủ động trong việc triển khai xây dựng kế hoạch cụ thể để xây dựng xã NTM nâng cao. Theo đó, năm 2019, mỗi xã NTM trên địa bàn huyện phấn đấu đạt 4 – 5 tiêu chí xã NTM nâng cao, trong đó, huyện lựa chọn chỉ đạo điểm, hỗ trợ xã NTM Chiến Thắng phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao giai đoạn 2019 – 2020.

Cùng với 2 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2019, ngay từ đầu năm, các xã NTM khác trên địa bàn đã bắt tay vào nâng cao chất lượng các tiêu chí, đồng thời xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để thực hiện các tiêu chí trong Bộ tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020.

TÂN AN