Chủ nhật,  31/05/2020

Phát huy vai trò hội viên nông dân trong xây dựng nông thôn mới

(LSO) – Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong ba phong trào lớn của Hội Nông dân Lạng Sơn. Để phong trào triển khai đạt hiệu quả, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên cùng chung sức xây dựng NTM.

Với số lượng hội viên đông đảo, trên 110.400 hội viên và 226 cơ sở hội, thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 12/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng NTM giai đoạn 2011 – 2020, Hội Nông dân tỉnh đã cụ thể hoá các nội dung thành chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm. Từ đó, tập trung chỉ đạo hội nông dân các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền để hội viên nông dân nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong xây dựng NTM; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng NTM” và hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”… Chỉ đạo các cấp hội đảm nhận phần việc, tiêu chí cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hội.

Hội viên nông dân thôn Tiến Hậu, xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn quét dọn, trồng cây xanh làm đẹp đường thôn

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, hội đã chỉ đạo các cấp hội tuyên truyền lồng ghép các tiêu chí xây dựng NTM thông qua nhiều hình thức như: sinh hoạt chi hội, tổ chức nhiều hội thi nông dân gắn với xây dựng NTM; tuyên truyền gắn với từng chỉ tiêu cụ thể của từng tiêu chí để người dân dễ hình dung và tham gia thực hiện. Cụ thể, với tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất, để thực hiện tiêu chí này, từ năm 2013 đến nay, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền hơn 1.700 cuộc, trong đó tập trung vận động hội viên nông dân ký cam kết “không sản xuất rau không an toàn”, “không chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm không an toàn” được nhiều hội viên hưởng ứng. Hay như thực hiện các tiêu chí hạ tầng giao thông, môi trường, thuỷ lợi…, các cấp hội ở cơ sở đã lồng ghép tuyên truyền tới 100% hội viên thông qua các cuộc họp, sinh hoạt chi, tổ hội…

Thông qua tuyên truyền đã tạo sự đồng thuận cao trong hội viên nông dân. Bà Hoàng Thị Thanh Mai, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Tình, huyện Lộc Bình cho biết: Thời gian qua, Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM. Trong đó, tập trung vào thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập; đóng góp tiền, công sức xây dựng hạ tầng nông thôn, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Công tác tuyên truyền được các cấp hội thực hiện sâu sát tới từng thôn, bản, từng hội viên. Các cán bộ hội nông dân cùng với tuyên truyền còn phân tích, nói rõ từng tiêu chí, cách thức tham gia và lợi ích của việc xây dựng NTM. Nhờ đó, hội viên đã hăng hái tham gia, đóng góp công sức, tiền, hiến đất chung sức hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM. Đơn cử như gia đình hội viên Vi Văn Quân, xã Cường Lợi, huyện Đình Lập, mặc dù kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng hiểu được ý nghĩa của xây dựng NTM, gia đình ông đã hiến hơn 2.190 m2 đất để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng.

Từ năm 2013 đến nay, các cấp hội đã vận động được hàng nghìn lượt hội viên nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, sửa chữa được trên 4.200 km đường giao thông nông thôn; kiên cố hoá, sửa chữa trên 18.000 km kênh mương nội đồng; vận động được hơn 2.200 hộ hội viên hiến trên 190.000 m2 đất; đóng góp trên 31 tỷ đồng. Qua đó, đã góp phần tích cực hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM. Đến nay, toàn tỉnh có 48 xã đạt chuẩn NTM.

Ông Hoàng Văn Ngôn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Nông dân là chủ thể quan trọng trong xây dựng NTM, với vai trò là một tổ chức hội có số lượng hội viên nông dân chiếm đông đảo, Hội Nông dân tỉnh đã tích cực vận động hội viên phát huy vai trò của mình trong xây dựng NTM và đạt được kết quả tích cực. Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục vận động hội viên, nông dân phát huy vai trò chủ thể trong phong trào “Nông dân thi đua xây dựng NTM”, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành, đồng thời nỗ lực cùng các địa phương hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nông dân.

HOÀNG TÙNG