Thứ ba,  21/01/2020

Xây dựng nông thôn mới: Chuyển biến ở Lộc Bình

(LSO) – Với sự đầu tư nguồn lực của nhà nước và sự chung tay góp sức của nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Lộc Bình đã có những chuyển biến rõ nét.

   “Xóa” xã dưới 5 tiêu chí

Một trong những kết quả nổi bật trong xây dựng NTM những năm gần đây trên địa bàn huyện Lộc Bình là “xóa” xã dưới 5 tiêu chí.

Cuối năm 2016, trên địa bàn tỉnh còn 43/207 xã dưới 5 tiêu chí  riêng huyện Lộc Bình có 11 xã. Số xã dưới 5 tiêu chí còn nhiều, trong khi việc xây dựng NTM ở những xã khó khăn lại càng gian nan hơn những xã khác. Chính vì vậy, song song với việc chỉ đạo xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM, huyện  tập trung chỉ đạo việc “xóa” xã dưới 5 tiêu chí.

Thi công công trình thủy lợi ở xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình

Ông Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình cho biết: Để hoàn thành mục tiêu không còn xã dưới 5 tiêu chí,  UBND huyện đã chỉ đạo các xã rà soát hiện trạng, lựa chọn những tiêu chí gần đạt, những tiêu chí có khả năng hoàn thành để chỉ đạo thực hiện. Sau khi lựa chọn các tiêu chí, một mặt, UBND huyện phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức tham gia; mặt khác lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ các xã thực hiện các tiêu chí. Bên cạnh đó, UBND huyện giao cho các đơn vị, phòng, ban phụ trách tiêu chí phối hợp với UBND các xã xây dựng kế hoạch thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho các xã trong quá trình triển khai thực hiện.

Bằng những giải pháp cụ thể được triển khai một cách chủ động như vậy, nên hết năm 2018 trên địa bàn huyện đã không còn xã dưới 5 tiêu chí.

   Chuyển biến rõ nét

Cùng với việc “xóa”  xã dưới 5 tiêu chí, với nguồn lực đầu tư của nhà nước và sự chung tay góp sức của người dân, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Lộc Bình đã đạt được nhiều kết quả rõ nét. Tính đến hết năm 2018, trên địa bàn huyện có 4 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; tổng số tiêu chí đạt chuẩn NTM của huyện là 232 tiêu chí, trung bình mỗi xã đạt 8,59 tiêu chí (năm 2017 toàn huyện đạt 195 tiêu chí, trung bình đạt 7,22 tiêu chí/xã).

Nhiều tiêu chí khó đã được hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, sinh hoạt của người dân. Điển hình như tiêu chí giao thông, hết năm 2018, toàn huyện đã cứng hóa được 129,2 km đường trục xã; cứng hóa 131,4 km đường trục thôn, liên thôn và 88,6 km đường ngõ xóm được bê tông hóa. Bên cạnh đó, các công trình hạ tầng khác cũng được đầu tư như hệ thống điện, thủy lợi, trường học, trạm y tế… đã được đầu tư xây dựng. Toàn huyện có 7/27 xã đạt tiêu chí giao thông; 10/27 xã đạt tiêu chí điện; 7/27 xã đạt tiêu chí thủy lợi; các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất được triển khai thực hiện bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện tiêu chí thu nhập và hộ nghèo trên địa bàn huyện (5/27 xã đạt tiêu chí thu nhập; 8/27 xã đạt tiêu chí hộ nghèo).

Từ những kết quả đạt được trong những năm trước, bước sang năm 2019, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Lộc Bình tiếp tục được tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện. Ông Lý Quang Ngọc, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lộc Bình cho biết: Qua 6 tháng đầu năm 2019, toàn huyện đã tổ chức được 14 cuộc tuyên truyền với 2.470 lượt người tham dự; tổ chức 2 lớp tập huấn tại xã điểm Tú Đoạn cho 100 lượt người tham dự.

Năm 2019, tổng nguồn vốn đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện là trên 95 tỷ đồng được phân bổ cho 117 công trình, trong đó có 80 công trình khởi công mới. Trong 6 tháng đầu năm 2019, nhân dân đóng góp gần 2,8 tỷ đồng, gần 55.000 công lao động để chung tay thực hiện các tiêu chí: giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa… Phấn đấu hết năm 2019, trên địa bàn huyện có 5 xã đạt chuẩn NTM; 3 xã biên giới: Tú Mịch, Mẫu Sơn, Tam Gia phấn đấu đạt thêm 2 – 3 tiêu chí; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở các xã đạt chuẩn NTM và xã Hữu Khánh xây dựng xã NTM nâng cao.

TÂN AN