Thứ sáu,  15/11/2019

Xây dựng nông thôn mới ở Yên Trạch: Nâng chất tiêu chí

(LSO) – Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc tiếp tục bắt tay vào việc củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Cuối năm 2017, xã Yên Trạch được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Ông Hoàng Trung Triều, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Trạch cho biết: Sau khi đạt chuẩn, từ năm 2018 đến nay, xã tập trung vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân để tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Với nguồn lực hỗ trợ của nhà nước và sự chung tay góp sức của nhân dân, nhiều tiêu chí đã đạt chuẩn tiếp tục được nâng cao.

Cầu Thà Chỏ mới ở thôn Yên Thủy 1, xã Yên Trạch đang được triển khai xây dựng

Ông Hứa Văn Len, Trưởng thôn Yên Thủy 1, xã Yên Trạch cho biết: Trước đây, trong thôn đã xây dựng được cầu dân sinh Thà Chỏ. Tuy nhiên, do xây dựng đã lâu, cầu nhỏ hẹp nên việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, sau khi có chủ trương làm cầu mới, năm 2019, nhân dân 2 thôn Yên Thủy 1 và Yên Thủy 2 đã đồng tình ủng hộ và chung sức thực hiện, riêng thôn Yên Thủy 1 đã đóng góp được hơn 50 triệu đồng và cùng các nguồn lực đóng góp, hỗ trợ khác để xây dựng cầu mới. Đến nay đã xây dựng xong một bên mố cầu. Cây cầu hoàn thành không chỉ đảm bảo an toàn mà sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân thôn Yên Thủy 1, Yên Thủy 2 trong sinh hoạt cũng như phát triển sản xuất, từ đó tiếp tục nâng cao chất lượng một số tiêu chí NTM.

Không chỉ thôn Yên Thủy 1, sau khi đạt chuẩn NTM, các thôn khác trên địa bàn xã Yên Trạch tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chung tay, góp sức để cùng củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt.

Cụ thể năm 2018, xã đã tuyên truyền lồng ghép 36 cuộc với 1.680 lượt người tham gia với các nội dung liên quan đến làm đường giao thông, môi trường, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Qua đó, người dân hiểu và tích cực tham gia thực hiện. Cụ thể, với sự hỗ trợ xi măng của nhà nước, người dân đã đóng góp 1.603 ngày công và 573,6 triệu đồng để mua vật liệu, qua đó đã làm được 3.100 m đường bê tông nông thôn. Gần 7 tháng đầu năm 2019, người dân trên địa bàn xã tiếp tục đóng góp hơn 500 ngày công lao động, trên 90 triệu đồng, làm mới được trên 900 m đường bê tông. Qua đó nâng tỷ lệ đường ngõ xóm được bê tông hóa lên 63%, tăng 5% so với năm 2017.

Cùng với tiêu chí giao thông, một số tiêu chí khác trên địa bàn xã cũng được củng cố, nâng cao chất lượng. Cụ thể xã đã nâng cao được 7/19 tiêu chí. Điển hình như tiêu chí điện được bổ sung thêm gần 12.437 m dây 0,4 kV, 100% số hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn; tỷ lệ trường học đạt chuẩn tăng từ 66,7% năm 2017 lên 100%; tiêu chí về nhà ở dân cư tăng hơn 5% số nhà đạt chuẩn…

Bên cạnh củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí chung ở các thôn trên địa bàn, để tạo chuyển biến rõ nét, năm 2018, xã lựa chọn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở thôn Yên Thành. Khu dân cư kiểu mẫu được hoàn thành đảm bảo các tiêu chí sáng – xanh – sạch – đẹp. Năm 2019, xã Yên Trạch tiếp tục lựa chọn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở thôn Yên Thủy 1. Hiện nay xã đã tổ chức họp và thống nhất các nội dung, phương án xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trong thời gian tới.

Với sự hỗ trợ nguồn lực của nhà nước, sự chung tay góp sức của nhân dân, hiện nay, xã Yên Trạch tiếp tục duy trì, nâng cao  các tiêu chí đã đạt chuẩn. Qua đó không chỉ tạo thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt, phát triển sản xuất mà còn là tiền đề quan trọng để hướng tới xây dựng xã NTM nâng cao trong những năm tiếp theo.

TÂN AN