Thứ sáu,  15/11/2019

Cựu chiến binh thôn Bản Coóng tham gia xây dựng nông thôn mới

(LSO) – Chi hội Cựu chiến binh (CCB) thôn Bản Coóng, xã Xuân Mai, huyện Văn Quan có 23 cán bộ, hội viên CCB. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực, thời gian qua, Chi hội CCB thôn Bản Coóng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đặc biệt trong tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và thôn kiểu mẫu, góp phần làm cho diện mạo quê hương ngày càng khởi sắc.

Bản Coóng là thôn được xã Xuân Mai chọn xây dựng thôn kiểu mẫu, toàn thôn có 80 hộ, 346 nhân khẩu, gồm hai dân tộc chính là Tày, Nùng, sống hòa thuận trong cộng đồng khu dân cư.

Hội viên CCB thôn Bản Coóng chăm sóc cây cảnh, hoa dọc tuyến đường thôn

Ông Hoàng Văn Diễn, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Bản Cóong cho biết: Để góp phần xây dựng thôn kiểu mẫu, những năm qua, Chi hội CCB thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và đẩy mạnh tuyên truyền 12 tiêu chí xây dựng thôn NTM kiểu mẫu.

Thông qua tuyên truyền vận động, mỗi cán bộ, hội viên đều xây dựng cho mình một việc làm cụ thể và đăng ký thực hiện theo chuẩn mực đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức phấn đấu, rèn luyện hoàn thành các nhiệm vụ của chi hội, tham gia xây dựng NTM và thôn kiểu mẫu. Từ năm 2014 đến nay, cán bộ, hội viên CCB đã gương mẫu hiến hơn 200 m2 đất làm đường giao thông nông thôn; tham gia cùng nhân dân trong thôn đổ bê tông xi măng 400 m đường giao thông nông thôn và 675 m đường giao thông nội đồng; tu sửa cổng làng, cổng nhà văn hóa; đóng góp 20 công lao động kéo đường dây điện thắp sáng 1.800 m đường làng.

Không chỉ phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng, chi hội còn tích cực vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Nhờ đó đến nay, toàn chi hội có 11 mô hình kinh tế, bình quân thu nhập từ 60 triệu đến 80 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho hơn 14 lao động, góp phần giảm số hộ hội viên nghèo từ 3 hộ năm 2014 xuống còn 1 hộ  năm 2018.

Cùng với phát triển kinh tế, hội viên CCB thôn Bản Coóng còn tham gia bảo vệ môi trường, cùng nhân dân trong thôn trồng được 7.620 cây hoa và cây chuối ngọc. Hằng tuần, hằng tháng phối hợp cùng các  đoàn thể ở thôn tổ chức quyét dọn, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh tại khuôn viên nhà văn hoá và các tuyến đường thôn. Các hội viên CCB còn tích cực động viên người thân, gia đình gương mẫu thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, các hương ước, quy ước của địa phương, giáo dục con em trong gia đình nói không với tệ nạn xã hội. Hằng năm, số hội viên CCB đạt gia đình văn hoá chiếm 95,83%; hội viên đạt CCB gương mẫu chiếm 87,5%, trong thôn không có nhà dột nát.

Đến nay, toàn thôn đã hoàn thành 100% việc mở rộng, cứng hóa đường giao thông nông thôn, cải tạo xong cảnh quan môi trường, hệ thống đèn chiếu sáng, các hộ chăn nuôi đều bảo đảm vệ sinh môi trường.

Đánh giá về những việc làm của Chi hội CCB thôn Bản Coóng, ông Hà Văn Tuệ, Chủ tịch Hội CCB xã Xuân Mai cho biết: Với những đóng góp tích cực của cán bộ, hội viên CCB thôn Bản Cóong trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc làm thiết thực đã góp phần giúp thôn Bản Coóng được công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa” 3 năm ( 2016 – 2018).

HOÀNG HIỀN -  QUỐC MỪNG (Văn Quan)