Thứ sáu,  29/05/2020

Điện lực Tràng Định: Nỗ lực thực hiện tiêu chí số 4

(LSO) – Thời gian qua, nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tràng Định, Điện lực Tràng Định tập trung thực hiện các giải pháp về đầu tư, cải tạo, sửa chữa lưới điện; kéo điện đến các thôn bản chưa có điện… Qua đó, từng bước đưa các xã đạt chuẩn tiêu chí điện (tiêu chí số 4) trong xây dựng nông thôn mới.

Năm 2018, xã Đề Thám đạt chuẩn nông thôn mới. Trước đó, để đạt chuẩn các tiêu chí, xã gặp nhiều khó khăn. Trong đó, tiêu chí về điện là một trong những tiêu chí khó đạt, bởi xã có 6/18 thôn, với 207 hộ chưa được sử dụng điện lưới quốc gia (theo tiêu chí đạt chuẩn thì số hộ sử dụng điện thường xuyên đạt từ 95% trở lên). Để hoàn thành  tiêu chí, Điện lực Tràng Định bám sát chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện giai đoạn 2016 – 2020. Từ đó, xây dựng kế hoạch trình cấp trên để xã Đề Thám được hưởng nguồn vốn theo chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 – 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Với nguồn vốn trên, Điện lực Tràng Định triển khai đầu tư gần 10 km đường dây trung thế, 8,315 km đường dây hạ thế, 3 trạm biến áp. Qua đó, xã đạt chuẩn tiêu chí điện, góp phần đưa xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Nhân viên Điện lực Tràng Định sửa chữa lưới điện trên địa bàn xã Cao Minh

Không chỉ xã Đề Thám, các xã phấn đấu về đích nông thôn mới theo từng năm của huyện đều được điện lực phối hợp thực hiện đạt chuẩn tiêu chí điện.

Ông Đào Xuân Thanh, Giám đốc Điện lực Tràng Định cho biết: Tràng Định có 7/22 xã đặc biệt khó khăn, địa bàn quản lý kinh doanh trải rộng. Trong khi đó, điện lực quản lý, vận hành hệ thống điện với khối lượng lớn, gồm 343,56 km đường dây trung thế; 523,3 km đường dây hạ thế; 1 trạm trung gian 35/10KV-4000 KVA và 151 trạm biến áp phân phối, tổng công suất 25.587 kVA. Đặc biệt, lưới điện nông thôn trước đây do nhân dân tự đầu tư nên xuống cấp, nhiều đường dây nhôm trần, cột gỗ hư hỏng, không đảm bảo vận hành.

Vì vậy, để thực hiện hiệu quả tiêu chí điện, Điện lực Tràng Định chú trọng các biện pháp. Trong đó, điện lực phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới gắn với nhiệm vụ chính trị được giao; bằng các nguồn vốn khác nhau, điện lực triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý vận hành, đầu tư mở rộng lưới điện, cải tạo, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên lưới điện. Trong quá trình thực hiện, điện lực phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên phụ trách, đồng thời kiểm tra tiến độ công việc theo từng ngày, tuần, tháng. Ngoài ra, đơn vị phối hợp chặt chẽ với phòng chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát hiện trạng lưới điện; xây dựng kế hoạch đầu tư, cải tạo, bám sát chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện.

Qua đó, hệ thống lưới điện trên địa bàn ngày càng được đầu tư, cải tạo đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sử dụng của tổ chức, cá nhân. Năm 2019, xã Hùng Sơn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với tiêu chí điện, xã còn 2 thôn: Bản Pioòng (66 hộ), Cốc Càng (10 hộ) chưa có điện cần được đầu tư. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã và đang tiến hành đầu tư cho hai thôn trên. Trong đó, Điện lực Tràng Định thực hiện thiết kế kỹ thuật thi công. Qua đó, phấn đấu đến cuối năm 2019, sẽ đảm bảo cấp điện cho hai thôn trên và đạt chuẩn tiêu chí điện.

Cùng với đó, từ đầu năm 2019 đến nay, Điện lực Tràng Định cải tạo, xây dựng mới 30,26 km đường dây trung thế; thay 4 tủ hạ thế và cáp tổng tại các trạm biến áp thuộc thị trấn Thất Khê, các xã: Chi Lăng, Đại Đồng, Kháng Chiến… Theo kế hoạch, năm 2019, Điện lực Tràng Định triển khai đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn với tổng nguồn vốn gần 18 tỷ đồng.

Với sự nỗ lực trong thực hiện tiêu chí điện, đến nay, toàn huyện có 12 xã đạt tiêu chí số 4; 15 xã đạt tiêu chuẩn 4.1 (hệ thống điện đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật ngành điện); 16 xã đạt tiêu chuẩn 4.2 (đạt tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn). Cao Minh – xã đặc biệt khó khăn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, hiện đã đạt chuẩn tiêu chí điện.

ĐỖ HOẠT