Thứ bảy,  08/08/2020

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại huyện Tràng Định

(LSO) – Ngày 28/8/2019, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Hùng Sơn và xã Cao Minh, huyện Tràng Định.

Đến nay, trên địa bàn huyện Tràng Định bình quân mỗi xã đạt 9,77 tiêu chí nông thôn mới; có 4 xã đạt chuẩn; 2 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí; 16 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí, và không có xã dưới 5 tiêu chí. Năm 2019, huyện Tràng Định có xã Hùng Sơn đăng ký đạt chuẩn, đến nay, xã đã đạt 10 tiêu chí, còn 9 tiêu chí chưa đạt, gồm: giao thông, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hoá, thông tin và truyền thông, hộ nghèo, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Đối với xã đặc biệt khó khăn Cao Minh, đến nay đã đạt chuẩn 11 tiêu chí, còn 8 tiêu chí chưa đạt chuẩn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã, đại diện các thôn, bản đã báo cáo với đoàn công tác tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trong đó tập trung vào những tiêu chí chưa đạt, những vấn đề vướng mắc liên quan đến các tiêu chí: giao thông, môi trường, điện và phát triển sản xuất. Đại diện các sở, ngành giải đáp từng vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền.

Đoàn công tác kiểm tra công trình xây dựng Trường THCS xã Hùng Sơn

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác xây dựng nông thôn trên địa bàn huyện Tràng Định, triển khai toàn diện, nhưng vẫn có trọng tâm, trọng điểm; huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai 3 tiêu chí trụ cột: mô hình sản xuất – môi trường – văn hoá; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới và xây dựng mô hình sản xuất được thực hiện có hiệu quả.

Tuy nhiên, huyện Tràng Định cần tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng công trình hạ tầng. Đồng thời chỉ đạo các xã quyết liệt hơn trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, xây dựng kế hoạch và phân công, phân nhiệm, kiểm tra, giám sát cụ thể; phát động phong trào thi đua giữa các thôn, bản và xây dựng thôn điển hình để nhân rộng.

Các sở, ngành quan tâm, bám sát quá trình thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực phụ trách, hướng dẫn, hỗ trợ huyện Tràng Định thực hiện tốt kế hoạch xây dựng nông thôn mới đã đề ra.

Trong chương trình làm việc, đoàn công tác kiểm tra thực tế các công trình xây dựng hạ tầng nông thôn mới và thăm mô hình trồng bưởi da xanh tưới tự động tại xã Hùng Sơn. Mô hình do HTX Nguyễn Gia thực hiện có quy mô 3.200 cây trên diện tích đất đồi 8 ha với tổng đầu tư gần 2 tỷ đồng. Tại đây đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện quan tâm, hỗ trợ HTX phát triển mô hình, từ cơ chế, chính sách đến hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm sau này.

ANH DŨNG