Thứ sáu,  29/05/2020

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại Hữu Lũng

(LSO) – Ngày 28/8/2019, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại huyện Hữu Lũng.

Đến nay, trên địa bàn huyện Hữu Lũng có 5 xã NTM; bình quân mỗi xã đạt 10,96 tiêu chí; toàn huyện đã có 4 khu dân cư kiểu mẫu. Phấn đấu hết năm 2019, huyện có thêm 1 xã NTM; xây dựng thêm 5 khu dân cư kiểu mẫu; thực hiện nâng cao các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn…

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Đối với xã Cai Kinh, xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019 đến nay đã đạt 14/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt gồm: trường học, cơ sở vật chất văn hoá, thông tin truyền thông, môi trường, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Hiện nay các tiêu chí này đang được triển khai thực hiện, tuy nhiên một số hạng mục công trình hạ tầng, tiêu chí môi trường thực hiện còn chậm.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu tập trung bàn các giải pháp để xã Cai Kinh khẩn trương hoàn thành các tiêu chí chưa đạt cũng như để huyện Hữu Lũng phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM năm 2019 đề ra.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế mô hình phát triển sản xuất tại thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa quỹ đất tại xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Thời gian tới, huyện Hữu Lũng cần tập trung huy động nguồn lực và phát động phong trào thi đua xây dựng NTM; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, đặc biệt ở xã điểm Cai Kinh; đẩy mạnh phong trào làm đường giao thông nông thôn; tập trung chỉ đạo xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và xã NTM nâng cao; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; từ 2020 trở đi huyện lựa chọn xã đặc biệt khó khăn để chỉ đạo xây dựng NTM song hành cùng xã điểm …

Trước đó, đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện một số công trình hạ tầng NTM cũng như mô hình phát triển sản xuất trên địa bàn xã Cai Kinh.

Cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát thực địa quỹ đất quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội tại xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng.

TÂN AN