Thứ sáu,  29/05/2020

Văn Lãng: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

(LSO) – Chiều 30/8/2019, UBND huyện Văn Lãng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020.

Trong 10 năm qua, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng mới được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, từng bước làm thay đổi về nhận thức của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân. Từ khi thực hiện chương trình đến nay, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn trên địa bàn được cải thiện đáng kể; các hình thức tổ chức sản xuất, mô hình sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân được quan tâm phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

 Đại diện lãnh đạo huyện Văn Lãng trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới

Đến nay, toàn huyện có 4 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 9,7 tiêu chí/xã (tăng 2,81 tiêu chí so với năm 2015 và tăng 7,86 tiêu chí so với năm 2011), không còn xã dưới 5 tiêu chí ; 5 xã biên giới đạt 9,4 tiêu chí/xã; thực hiện được 33 dự án mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất với 970 hộ, 4 hợp tác xã và 15 tổ hợp tác tham gia; hoàn thành 4 khu dân cư kiểu mẫu.

Từ nay đến hết năm 2020, huyện Văn Lãng phấn đấu đạt 12,1 tiêu chí/xã và có một xã nông thôn mới nâng cao. Giai đoạn 2021-2025, huyện tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, phấn đấu có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu thêm hai xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Nhân dịp này, UBND huyện trao tặng giấy khen cho 9 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

NGỌC MAI