Thứ sáu,  29/05/2020

Thành phố Lạng Sơn: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

(LSO) – Ngày 30/8/2019, UBND thành phố Lạng sơn tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 – 2020.

Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Qua 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, thành phố có 3/3 xã đạt chuẩn NTM; xã Hoàng Đồng đạt 9/14 tiêu chí NTM nâng cao; năm 2017, thành phố Lạng Sơn được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Các cấp, ngành và chính quyền thành phố hỗ trợ 38 dự án phát triển sản xuất cho các xã NTM, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân từ 8,46 triệu đồng/người/năm (năm 2011) lên 37,73 triệu đồng/người/năm (năm 2018).

Giai đoạn 2011 – 2019, tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM là 440.953,15 triệu đồng, nhân dân hiến được 29.000 m2 đất.

Từ nay đến hết năm 2020, thành phố Lạng Sơn phấn đấu xã Mai Pha đạt 10 tiêu chí và xã Quảng Lạc đạt 7 tiêu chí xã NTM nâng cao; xây dựng thêm 5 khu dân cư kiểu mẫu.

Tại hội nghị, UBND thành phố Lạng Sơn đã tặng giấy khen cho 21 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Thành phố Lạng Sơn cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 – 2020.

KIM HUYÊN