Thứ sáu,  29/05/2020

Xây dựng nông thôn mới: Khi người dân chung sức

(LSO) – Trong những năm qua, từ sự chung tay, góp sức của người dân đã góp phần quan trọng vào kết quả chung trong xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh.

   Người dân chung sức

Trước đây, con đường vào thôn Nà Căm, xã Đề Thám (huyện Tràng Định) rất khó khăn. Ông Lê Văn Tuyên, Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn Nà Căm cho biết: Cả thôn là đường đất, đèo dốc quanh co, chiều rộng chỉ đủ cho một cái xe máy đi. Trẻ con đi học hay người lớn muốn ra khỏi thôn chủ yếu chọn cách đi bộ.

Năm 2018, khi nhà nước có chủ trương làm đường trục thôn, nhân dân trong thôn rất phấn khởi. Đường cần mở đến đâu, nhân dân sẵn sàng hiến đất đến đó với tổng diện tích đất hiến lên tới cả nghìn mét vuông. Trong đó nổi bật có gia đình ông Triệu Văn Nhật  hiến gần 4.000 m2 cả đất đồi lẫn đất ruộng. Thuận lợi mặt bằng nên con đường nhựa nối từ tỉnh lộ 226 vào trung tâm thôn Nà Căm nhanh chóng hoàn thành. Đường tốt không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong phát triển sản xuất, sinh hoạt hằng ngày mà còn góp phần thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông, qua đó giúp xã Đề Thám được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng bê tông hóa đường giao thông nông thôn

Không phải xã điểm xây dựng NTM như Đề Thám, tuy nhiên, trong những năm qua, người dân xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn cũng đã hiến hàng nghìn mét vuông đất, đóng góp hàng trăm triệu đồng để mở đường. Ông Ma Thành Đông, Chủ tịch UBND xã Tân Tri cho biết: Chỉ tính riêng 3 gần đây, người dân trên địa bàn xã đã hiến khoảng 90.000 m2 đất, đóng góp khoảng 300 triệu đồng để mở mới, làm đường giao thông nông thôn. Trong đó, phong trào hiến đất, đóng góp tiền mở đường tập trung ở các thôn vùng cao đặc biệt khó khăn của xã như: Suối Tát, Bình An, Suối Tín…

Không chỉ chung sức làm đường giao thông, trong những năm qua, người dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực đóng góp công sức, tiền, hiến đất để chung tay thực hiện các tiêu chí về trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, công trình thủy lợi, điện… Tính từ năm 2010 đến hết tháng 8/2019, tổng nguồn lực huy động đóng góp của cộng đồng dân cư (gồm tiền mặt, hiến đất, ngày công lao động quy ra tiền…) được hơn 820 tỷ đồng.

   Chuyển biến rõ nét

Theo kết quả rà soát, năm 2011, toàn tỉnh mới chỉ có 1 xã đạt 10 tiêu chí, 22 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí, 129 xã đạt từ 1 – 4 tiêu chí và 55 xã không đạt tiêu chí nào, bình quân 1 xã đạt 2,57 tiêu chí. Các tiêu chí về hạ tầng NTM còn nhiều khó khăn.

Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cho biết: Từ sự chung tay, góp sức của người dân và đầu tư nguồn lực của nhà nước, nhiều tiêu chí khó trong xây dựng NTM từng bước được triển khai thực hiện, qua đó góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng NTM trên địa bàn. Bên cạnh việc đưa thêm nhiều xã đạt chuẩn NTM, các xã khác trên địa bàn cũng đã tăng thêm được nhiều tiêu chí. Diện mạo nông thôn đã có những chuyển biến rõ nét.

Cụ thể đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 48/207 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; toàn tỉnh không còn xã dưới 5 tiêu chí và bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt 10,3 tiêu chí/xã, tăng 7,73 tiêu chí/xã so với năm 2011.

Diện mạo các vùng nông thôn, đặc biệt là ở các xã đạt chuẩn NTM có nhiều khởi sắc. Hệ thống hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn được xây dựng đồng bộ. Đến nay, toàn tỉnh có 60/207 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông; 155/207 xã đạt tiêu chí số 3 về thủy lợi; 129/207 xã đạt tiêu chí số 4 về điện; 51/207 xã đạt tiêu chí số 5 về trường học; 53/207 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa; 107/207 xã đạt tiêu chí số 15 về y tế…

Không dừng lại ở thực hiện các tiêu chí xã NTM, hơn 3 năm trở lại đây, với nguồn lực đầu tư của nhà nước và sự chung sức của nhân dân, toàn tỉnh đã xây dựng được 32 khu dân cư kiểu mẫu và phấn đấu hết năm 2019 sẽ có xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Có được kết quả trên, bên cạnh sự đầu tư nguồn lực của nhà nước  việc phát huy sức dân đóng vai trò rất quan trọng trong xây dựng NTM. Chính sự chung tay, góp sức của người dân còn góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng, giữ gìn và phát huy hiệu quả các công trình hạ tầng NTM. Từ đó, tạo tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu xây dựng NTM trong những năm tiếp theo.

TÂN AN