Thứ bảy,  08/08/2020

Xóa nhà tạm, nhà dột nát: Bước chuyển ở Đình Lập

(LSO) – Với nguồn lực của nhà nước và nỗ lực của người dân, nhiều nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Đình Lập đã được nâng cấp, xây mới. Qua đó, góp phần quan trọng vào thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Từ nhiều năm qua, kinh tế của gia đình anh Chìu Sơn Rừng, thôn Khe Lịm, xã Bắc Lãng (huyện Đình Lập) chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp. Sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, nên hiệu quả kinh tế thấp, có năm còn không đủ ăn. Vì vậy, anh cùng gia đình không dám nghĩ đến việc làm nhà kiên cố mà chỉ ở tạm nhà đất.

Anh Rừng cho biết: Năm 2019, được sự hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn xã hội hóa (70 triệu đồng) và sự động viên của chính quyền, làng xóm, gia đình tôi quyết tâm vay mượn thêm tiền để làm nhà. Sau 3 tháng khởi công, đến nay, căn nhà cấp 4 đang được hoàn thành những công đoạn cuối cùng và sẽ cơ bản hoàn thiện trong tháng tới.

Anh Chìu Sơn Rừng, thôn Khe Lịm, xã Bắc Lãng chuẩn bị vật liệu để hoàn thiện những hạng mục cuối của ngôi nhà mới

Cùng với gia đình anh Rừng, năm 2019, xã Bắc Lãng quyết tâm “xóa” 22 nhà tạm, nhà dột nát của các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ông Lộc Dương Bảo, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Bắc Lãng cho biết: Để “xóa” nhà tạm, nhà dột nát, một mặt, xã kêu gọi nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ một phần kinh phí cho các hộ. Mặt khác, xã  huy động các tổ chức đoàn thể đóng góp ngày công để giúp các hộ gia đình khó khăn. Hiện nay, đã có 13 nhà tạm, nhà dột nát đã xây dựng xong và 10 nhà tiếp tục triển khai thực hiện. Xã phấn đấu cuối năm 2019 sẽ “xóa” được toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư trong xây dựng NTM.

Tương tự Bắc Lãng, với sự hỗ trợ nguồn lực của nhà nước, huy động nguồn lực xã hội hóa và sự cố gắng của người dân, xã Bính Xá đã “xóa” được nhà tạm, nhà dột nát. Ông Nguyễn Công Hưng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Năm 2017, xã vẫn còn 27 nhà tạm, trong đó có 25 nhà xếp gạch, 1 nhà tre nứa và 1 nhà trình tường dột nát. Để “xóa” nhà tạm, nhà dột nát, UBND xã đã rà soát, lập danh sách các hộ được vay vốn ưu đãi từ các chính sách hỗ trợ về nhà ở, đồng thời kêu gọi huy động xã hội hóa được gần 200 triệu đồng để hỗ trợ các hộ xây mới, sửa chữa nhà ở. Kết quả: hết năm 2018, xã đã “xóa” thành công nhà tạm, nhà dột nát. Qua đó, góp phần giúp xã được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018.

Cùng với 2 xã kể trên, trong những năm qua, từ sự hỗ trợ nguồn lực của nhà nước, sự nỗ lực, vượt khó của các hộ dân và sự chung tay, góp sức của cộng đồng dân cư, nhiều nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Đình Lập đã được “xóa”. Thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở giai đoạn 2011 – 2019, trên địa bàn huyện đã hỗ trợ các đối tượng chính sách, hoàn cảnh khó khăn sửa chữa, nâng cấp và xây mới được 501 nhà với tổng kinh phí 8.791 triệu đồng (hỗ trợ 106 nhà theo chính sách hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ xây mới, sửa chữa, nâng cấp được nhà cho 112 hộ; hỗ trợ hộ nghèo xây mới, sửa chữa nhà theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được 283 hộ); trong đó đã xóa được 304 nhà tạm, nhà dột nát và là một trong những huyện hỗ trợ về nhà ở cũng như xóa được nhiều nhà tạm, nhà dột nát nhất trên địa bàn tỉnh.

Ông Nông Minh Cát, Phó Chủ tịch UBND huyện Đình Lập cho biết: Việc “xóa” nhà tạm, nhà dột nát không chỉ giúp các xã từng bước đạt tiêu chí số 9 về nhà ở trong xây dựng NTM mà hơn hết đã tạo cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có mái ấm vững chắc.

Hiện trên địa bàn huyện vẫn còn 160 nhà tạm, nhà dột nát. Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng thời lồng ghép, huy động nguồn lực để hỗ trợ các gia đình từng bước xây dựng, cải tạo, nâng cấp nhà ở.

TÂN AN