Thứ ba,  18/02/2020

Xây dựng nông thôn mới: Bước chuyển trên quê hương cách mạng

(LSO) – Với nguồn lực đầu tư của nhà nước và sự chung tay, góp sức của nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Bắc Sơn đã có nhiều chuyển biến rõ nét.

   Phát huy sức dân

Để thực hiện được các tiêu chí NTM việc phát huy vai trò của người dân rất quan trọng. Ông Vi Đình Thiện, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Sơn cho biết: Để phát huy được sức dân, công tác tuyên truyền, vận động được các cấp uỷ đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị  – xã hội từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo sát sao. Việc đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa cũng như vai trò của người dân trong xây dựng NTM.

Cụ thể, trong giai đoạn từ 2010 – 2019, trên địa bàn huyện đã tổ chức được 2.473 cuộc tuyên truyền, thu hút 149.710 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, huyện còn phối hợp lồng ghép tuyên truyền về xây dựng NTM được hàng trăm cuộc thông qua các hoạt động, sự kiện tại huyện, xã… Qua đó, người dân từng bước hiểu rõ hơn về xây dựng NTM, tích cực đóng góp công sức, tiền, hiến đất để chung tay thực hiện các tiêu chí.

Mô hình nuôi trâu nhốt chuồng tại xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn đem lại hiệu quả kinh tế cao, ổn định cho người dân

Ông Dương Công Thịnh, Chủ tịch UBND xã Nhất Tiến cho biết: Nhất Tiến là 1 trong 5 xã đặc biệt khó khăn được tỉnh chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 – 2020. Để chung tay thực hiện các tiêu chí, từ năm 2016 đến nay, nhân dân trên địa bàn xã đã hiến 3.520 m2 đất; đóng góp 5.064 công lao động; 1,5 tỷ đồng để làm đường giao thông, nhà văn hoá thôn, thuỷ lợi…

Tương tự xã Nhất Tiến, nhân dân nhiều xã khác trên địa bàn huyện Bắc Sơn đã tích cực chung tay, góp sức để thực hiện các tiêu chí NTM. Trong giai đoạn 2011 – 2019, huyện Bắc Sơn đã huy động được trên 225.000 ngày công lao động, vận động nhân dân hiến trên 108.000 m2 đất cùng hàng tỷ đồng mua vật liệu…

   Chuyển biến rõ nét

Với sự đầu tư nguồn lực của nhà nước và sự chung tay góp sức của nhân dân, huyện Bắc Sơn đã đạt được những kết quả rõ nét trong xây dựng NTM. Đến tháng 8/2019, trên địa bàn huyện có 6 xã đạt chuẩn NTM và là một trong những huyện có nhiều xã đạt chuẩn NTM nhất trên địa bàn tỉnh. Bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 11,37 tiêu chí, tăng 7,87 tiêu chí/xã so với năm 2011.

Các công trình hạ tầng được đầu tư xây dựng không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, phát triển sản xuất của người dân mà còn góp phần quan trọng thay đổi diện mạo nông thôn. Điển hình như tiêu chí giao thông. Từ năm 2011 đến nay, toàn huyện đã xây dựng mới được 367,6 km đường huyện, đường xã, đường trục thôn, đường ngõ xóm, nội đồng; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được 4 mùa. Qua đó, giúp người dân có thêm điều kiện vươn lên phát triển kinh tế. Đến nay Bắc Sơn 10 xã đã đạt tiêu chí giao thông (cao nhất trong tỉnh).

Song song với việc phát triển hạ tầng NTM, công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân cũng được huyện tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả tích cực. Giai đoạn 2011 -2019, trên địa bàn huyện đã xây dựng được 42 mô hình phát triển sản xuất và hiện nay tiếp tục được duy trì và từng bước nhân rộng…

Không chỉ dừng lại ở việc đạt chuẩn, huyện Bắc Sơn chỉ đạo các xã đạt chuẩn tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đến nay, huyện đã xây dựng được 8 khu dân cư kiểu mẫu; chỉ đạo điểm xã NTM Chiến Thắng phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao giai đoạn 2019 – 2020.

Ông Tô Bắc Thái, Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn cho biết: Từ những kết quả đã đạt được trong xây dựng NTM thời gian qua, huyện đã rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiềm năng, lợi thế của huyện để đạt được thêm nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng NTM. Trước mắt năm 2019, huyện phấn đấu có thêm  xã Hưng Vũ và Nhất Tiến đạt chuẩn NTM.

TÂN AN