Thứ ba,  18/02/2020

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại huyện Bắc Sơn

LSO-Sáng nay (18/10), đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn.


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác
kiểm tra thực tế một số công trình hạ tầng NTM trên địa bàn
xã Nhất Tiến

Nhất Tiến là 1 trong 5 xã đặc biệt khó khăn được tỉnh chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020. Với sự đầu tư nguồn lực của nhà nước, sự chung sức của người dân, đến nay, xã đạt 16/19 tiêu chí.

Các tiêu chí còn lại chưa đạt gồm tiêu chí số 5 về trường học; tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm; tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Các tiêu chí này đang gấp rút được triển khai thực hiện, qua đó phấn đấu giữa tháng 11/2019, xã sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí, vượt kế hoạch trước 1 năm.

Tại buổi kiểm tra, đại diện một số sở, ngành của tỉnh, huyện Bắc Sơn đã tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến kiến nghị của xã và thôn trong việc thực hiện các tiêu chí; đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể để hỗ trợ xã sớm hoàn thành 3 tiêu chí còn lại.


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao kết quả xây dựng NTM của xã Nhất Tiến đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí chỉ đạo: Thời gian tới, xã cần tập trung đẩy mạnh thực hiện 3 tiêu chí chưa đạt. Trong đó, tiêu chí môi trường cần tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện và thường xuyên giữ gìn vệ sinh môi trường; đối với tiêu chí trường học, huyện Bắc Sơn, xã Nhất Tiến đôn đốc nhà thầu đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, quan tâm hỗ trợ trang thiết bị cho trường học; đối với tiêu chí hệ thống chính trị, cơ quan chuyên môn khẩn trương hỗ trợ xã hoàn thiện.

Huyện Bắc Sơn, xã Nhất Tiến tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM; đẩy mạnh tuyên truyền vận động xây dựng đời sống văn hoá; tiếp tục duy trì, phát triển mô hình sản xuất, trong đó phát huy thế mạnh trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi; những tiêu chí nào đã đạt cần thực hiện các bước để hoàn thiện hồ sơ; tiếp tục quan tâm xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu…

Trước đó, đoàn công tác của tỉnh đã  kiểm tra tiến độ xây dựng một số công trình hạ tầng NTM trên địa bàn xã Nhất Tiến.

Đối với huyện Bắc Sơn, đến ngày 15/10/2019, bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 11,68 tiêu chí NTM, tăng 0,52 tiêu chí/xã so với năm 2018. Huyện phấn đấu hết năm 2019 có thêm 2 xã Hưng Vũ và Nhất Tiến đạt chuẩn NTM (nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện là 8 xã); trung bình mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 12,5 tiêu chí/xã.

TÂN AN