Thứ ba,  19/11/2019

Xây dựng nông thôn mới ở xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn: Điểm sáng Đình Lập

(LSO) – Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự chung sức của người dân, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở các xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Đình Lập đã đạt được những kết quả rõ nét.

   Chỉ đạo sát sao

Huyện Đình Lập có 12 xã, thị trấn (2 thị trấn và 10 xã), trong đó có 9/10 xã vùng 3, 2/10 xã biên giới. Xây dựng NTM ở các xã vùng 1, vùng 2 đã khó, xây dựng NTM ở các xã vùng 3, xã biên giới còn khó khăn hơn rất nhiều. Xác định rõ những khó khăn nên ngay từ khi bắt tay vào xây dựng NTM, huyện Đình Lập luôn nỗ lực vượt khó, tìm hướng đi phù hợp.

Ông Nông Minh Cát, Phó Chủ tịch UBND huyện Đình Lập cho biết: Xác định rõ những khó khăn trong xây dựng NTM ở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới nên ngay khi bắt tay vào xây dựng NTM, huyện đã tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, lộ trình thực hiện chi tiết và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phân công, phân nhiệm cán bộ phụ trách từng xã, từng tiêu chí. Giai đoạn đầu, huyện tập trung ưu tiên lựa chọn các tiêu chí, chỉ tiêu dễ làm, cần ít vốn đầu tư, có tác động trực tiếp đến sản xuất, đời sống của nhân dân để thực hiện trước. Từng bước thực hiện các tiêu chí từ dễ đến khó, kết hợp nguồn lực đầu tư của nhà nước với sự chung tay, góp sức của nhân dân để thực hiện các tiêu chí.

Chăm sóc giống cây lâm nghiệp tại xã Đình Lập

Để giúp các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới thực hiện các tiêu chí, bên cạnh sự đóng góp công sức, tiền của người dân, nhà nước đã đầu tư nguồn lực để xây dựng các công trình hạ tầng, xây dựng các mô hình sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Cụ thể: giai đoạn 2011 – 2019, tổng nguồn vốn huy động và bố trí xây dựng NTM được hơn 900 tỷ đồng (gồm: nguồn lực nhà nước, vốn tín dụng, cộng đồng dân cư); nhân dân hiến trên 75.000 m2 đất và đóng góp hàng nghìn ngày công lao động.

   Kết quả rõ nét

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, đầu tư nguồn lực của nhà nước và sự chung sức của người dân, kết quả xây dựng NTM ở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới trên địa bàn huyện Đình Lập đã đạt được những kết quả rõ nét. Xã biên giới Bính Xá là một ví dụ.

Bắt tay vào xây dựng NTM năm 2011, Bính Xá mới đạt 2/19 tiêu chí. Số tiêu chí đạt thấp, khối lượng công việc còn nhiều, tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến 45,33% khiến cho chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Công Hưng, Chủ tịch UBND xã Bính Xá cho biết: Để khắc phục những khó khăn đó, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, xã phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức tham gia thực hiện các tiêu chí. Giai đoạn 2011 – 2018, tổng nguồn huy động xây dựng NTM trên địa bàn xã được 103,5 tỷ đồng; nhân dân trên địa bàn xã đã hiến 28.000 m2 đất cùng hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất. Với sự đầu tư nguồn lực của nhà nước, sự chung sức của người dân, năm 2018, xã Bính Xá đã hoàn thành 19/19 tiêu chí; tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 11,05%; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 8,5 triệu đồng/người/năm 2011 lên 31,74 triệu đồng/người/năm năm 2018.

Tương tự như xã Bính Xá, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới khác của huyện Đình Lập đã vượt khó để thực hiện các tiêu chí NTM. Nếu như năm 2011, trung bình mỗi xã trên địa bàn huyện mới đạt 3,2 tiêu chí/xã (1 xã đạt 6 tiêu chí, 3 xã đạt 4 tiêu chí, 2 xã đạt 3 tiêu chí và 4 xã đạt 2 tiêu chí) thì dự kiến đến hết năm 2019, trung bình mỗi xã trên địa bàn đạt 14,6 tiêu chí/xã; toàn huyện có 5/10 xã đạt chuẩn NTM, trong đó, có 4 xã NTM là xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn. Qua đó, huyện Đình Lập là huyện có nhiều xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn nhất tỉnh đạt chuẩn NTM.

TÂN AN