Thứ sáu,  03/07/2020

Lạng Sơn: Thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới

LSO-Sáng nay (3/12), Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Lạng Sơn họp thẩm định 7 xã đạt chuẩn NTM năm 2019.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

7 xã được thẩm định đợt 1 năm 2019 gồm: Tân Đoàn, Yên Phúc (huyện Văn Quan); Nhất Tiến, Hưng Vũ (huyện Bắc Sơn); Gia Lộc (huyện Chi Lăng); Tân Thành (huyện Cao Lộc) và Tân Việt (huyện Văn Lãng).

Theo báo cáo tại cuộc họp, sau khi thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM của 7 xã cho thấy: các xã đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí theo quy định. Về cơ bản năm 2019, tiến độ xây dựng NTM của các xã nhanh hơn, tiêu chí hoàn thành ở mức cao, đồng đều hơn những năm trước.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, UBND các huyện, các xã được thẩm định đã thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc hoàn thiện, củng cố một số chỉ tiêu nhỏ liên quan đến tiêu chí môi trường, trường học, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật…


Các thành viên Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn NTM tỉnh bỏ phiếu
xét công nhận 7 xã đạt chuẩn NTM năm 2019

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn xây dựng NTM đã tổ chức bỏ phiếu công nhận. Kết quả, 100% số phiếu đồng ý công nhận 7 xã nêu trên đạt chuẩn NTM năm 2019.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm từ tỉnh đến cơ sở trong xây dựng NTM.

Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, 7 xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tiếp tục chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tiêu chí. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, các xã cần nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (chủ yếu liên quan đến các trường học) trước ngày 20/12/2019.

Bên cạnh đó, các huyện, các xã cần chủ động thực hiện sớm công tác chuẩn bị đầu tư, sẵn sàng mặt bằng xây dựng đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm sau; xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả gắn với triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, qua đó nâng cao thu nhập cho người dân. Các sở, ngành, các huyện, xã kiên quyết đánh giá các tiêu chí một cách thực chất, không chạy theo thành tích, không nợ, chịu tiêu chí.

Với việc có thêm 7 xã đạt chuẩn NTM năm 2019, lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 55 xã đạt chuẩn NTM và dự kiến hết năm 2019, toàn tỉnh sẽ có 61 xã đạt chuẩn NTM.

TÂN AN