Thứ tư,  27/05/2020

Thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 xã nông thôn mới nâng cao

(LSO) – Chiều nay (19/12), Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Lạng Sơn họp thẩm định 6 xã đạt chuẩn NTM và 2 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2019.

 Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

6 xã được đưa ra thẩm định xã đạt chuẩn NTM đợt 2 năm 2019 gồm: xã Hùng Sơn, Cao Minh, huyện Tràng Định; xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình; xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập; xã Bắc La, huyện Bình Gia; xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng.

2 xã được thẩm định xã NTM nâng cao gồm: xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng và xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Sau khi thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM của 6 xã thì đến nay các xã cơ bản đã đạt 19/19 tiêu chí; 2 xã NTM nâng cao đã cơ bản đạt 14/14 tiêu chí theo quy định.

Tại cuộc họp, đại diện một số sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các xã được thẩm định đã làm rõ một số nội dung liên quan đến một số chỉ tiêu, tiêu chí như: việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở một số công trình trường học; vấn đề vệ sinh môi trường; cơ sở vật chất văn hoá; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật…

Kết thúc thảo luận, các thành viên Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn NTM tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu công nhận. Kết quả 100% số phiếu đồng ý công nhận 6 xã nêu trên đạt chuẩn NTM và 2 xã: Chi Lăng và Hoàng Đồng đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2019. 

Với kết quả này, tính đến hết năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 61 xã đạt chuẩn NTM và 2 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các huyện đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các công trình ở các xã; chỉ đạo, đôn đốc các xã trước ngày 31/12/2019 hoàn thành 100% các công trình hạ tầng; tiếp tục chỉ đạo các xã đạt chuẩn nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đặc biệt là tiêu chí môi trường. Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trước ngày 25/12/2019 trình Chủ tịch UBND xem xét ký bằng công nhận đạt chuẩn NTM và xã NTM nâng cao.

TÂN AN