Thứ hai,  13/07/2020

Xây dựng nông thôn mới năm 2020: Chủ động ở xã điểm

(LSO) – Một trong những mục tiêu quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh năm 2020 là phấn đấu đưa thêm 13 xã đạt chuẩn. Ngay từ thời điểm này, nhiều huyện, xã điểm đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện các tiêu chí.

Năm 2019, Hữu Lũng là một trong những huyện có công trình hạ tầng NTM khởi công mới chậm nhất trên địa bàn tỉnh (có công trình đến cuối tháng 6/2019 mới khởi công). Việc chậm trễ như vậy nếu gặp phải thời tiết bất lợi thì rất dễ bị chậm tiến độ. Rút kinh nghiệm những năm trước, để chuẩn bị cho các công trình hạ tầng NTM ở xã điểm năm 2020, ngay từ những tháng cuối năm 2019, một số công trình đã được triển khai xây dựng, một số công trình khác đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Nhà thầu đang hoàn thiện một số hạng mục cuối trong công trình Trường Trung học cơ sở xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn

Ông Hoàng Minh Phúc, Phó Trưởng Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Hữu Lũng cho biết: Năm 2020, huyện Hữu Lũng có xã Hòa Lạc và Nhật Tiến được chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM. Hai xã cần xây dựng thêm 7 hạng mục công trình liên quan đến nhà văn hóa xã, trạm y tế, trường học. Để đảm bảo sớm khởi công các công trình, đơn vị đang phối hợp với UBND 2 xã chủ động mặt bằng bằng cách vừa lựa chọn những vị trí phù hợp, vừa tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, nhà nước hỗ trợ một phần. Cùng với đó, huyện gấp rút tiến hành các công đoạn chuẩn bị đầu tư. Qua đó, dự kiến đến tháng 1/2020 sẽ tiến hành đấu thầu; tháng 2/2020 sẽ khởi công và đến tháng 8/2020 sẽ cơ bản hoàn thành các công trình.

Tương tự Hữu Lũng, huyện Bắc Sơn cũng đã chủ động trong việc triển khai thực hiện các tiêu chí NTM. Ông Dương Doãn Hùng, Chủ tịch UBND xã Tân Lập (xã được chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020) cho biết: Không đợi đến năm 2020 mà ngay từ những năm trước, xã đã phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động thực hiện các tiêu chí. Đối với các tiêu chí liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng nhà nước đầu tư, xã đã phối hợp tuyên truyền, vận động để chuẩn bị đầy đủ mặt bằng. Đến giữa tháng 12/2019, đã có thêm 3 công trình hạ tầng NTM được hoàn thành và 2 công trình trường học đang xây dựng và đạt khoảng 90% khối lượng. Đối với các tiêu chí cần huy động sức dân, xã thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay thực hiện. Đến nay, một số tiêu chí khó liên quan đến người dân đã hoàn thành như: tiêu chí về giao thông, thủy lợi, nhà ở dân cư… Với sự chủ động từ sớm nên dự kiến đến hết năm 2019, xã sẽ đạt 14/19 tiêu chí. Đây là cơ sở quan trọng giúp xã sớm hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM năm 2020.

Cùng với các xã điểm ở  huyện Hữu Lũng và Bắc Sơn, các huyện, các xã điểm khác trên địa bàn tỉnh  đã chủ động trong thực hiện các tiêu chí. Cụ thể năm 2020, trên địa bàn tỉnh phấn đấu có thêm 13 xã đạt chuẩn NTM gồm các xã: Nhật Tiến, Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng; Y Tịch, huyện Chi Lăng; Xuất Lễ, huyện Cao Lộc; Đội Cấn, huyện Tràng Định; Tân Mỹ, huyện Văn Lãng; Khuất Xá, huyện Lộc Bình; Hồng Thái, Vĩnh Yên, huyện Bình Gia; Tân Lập, huyện Bắc Sơn; Hữu Lễ, Tú Xuyên, huyện Văn Quan và xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập.

Trong 13 xã kể trên có xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí và dự kiến đầu năm 2020 sẽ được công nhận hoàn thành. Trong 12 xã còn lại có 3 xã đặc biệt khó khăn được tỉnh chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 – 2020 đã đạt từ 14 tiêu chí trở lên. Các xã còn lại đạt trung bình từ 11 tiêu chí trở lên.

Để triển khai thực hiện, bên cạnh nguồn lực đầu tư của nhà nước (tổng số danh mục các huyện đăng ký để thực hiện khoảng 300 tỷ đồng), các xã đang tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay thực hiện các tiêu chí. Trước mắt, các xã tập trung xây dựng kế hoạch, chuẩn bị vật tư để sớm bắt tay vào các nội dung công việc ra quân đầu xuân làm giao thông, thủy lợi, môi trường.

Với số tiêu chí xuất phát điểm cao hơn mọi năm cùng sự chủ động chuẩn bị kỹ càng của các xã, hy vọng năm 2020, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh sẽ đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, sớm phấn đấu hoàn thành mục tiêu đưa thêm 13 đạt chuẩn NTM.

TÂN AN