Thứ hai,  26/10/2020

Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu: Bước chuyển rõ nét

(LSO) – Năm 2019 là năm ghi dấu sự bứt tốc mạnh mẽ trong xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu (DCKM) trên địa bàn tỉnh.

Năm 2016, việc xây dựng khu DCKM đã được một số xã nông thôn mới (NTM) trên địa bàn bước đầu thực hiện. Đến năm 2017, tỉnh lựa chọn 4 khu ở 4 xã để chỉ đạo điểm xây dựng khu DCKM và năm 2018, các xã còn lại (trừ 4 xã điểm 2017) đồng loạt xây dựng khu DCKM. Tuy nhiên, bước sang năm 2019, việc triển khai xây dựng các khu DCKM mới thực sự có những bước chuyển rõ nét.

Để triển khai xây dựng, UBND tỉnh đã ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020. Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh đã xây dựng hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu, đồng thời tổ chức tập huấn cho các xã, các thôn. Bên cạnh tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm, để xây dựng các khu DCKM, năm 2019, tỉnh đã hỗ trợ 9,6 tỷ đồng cho 48 xã NTM.

Người dân thôn Mạn Đường B, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng chăm sóc vườn hoa khu dân cư kiểu mẫu

Từ sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, các huyện, các xã NTM và các khu dân cư được chọn nhanh chóng bắt tay vào thực hiện. Ông Lương Thế Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Mộng, huyện Văn Quan cho biết: Năm 2019, xã lựa chọn xây dựng khu DCKM ở khu dân cư Đông Mồ, thôn Nà Pua. Để triển khai thực hiện, bên cạnh sự hỗ trợ nguồn lực của nhà nước, các hộ dân đã đóng góp gần 135 triệu đồng để thực hiện các hạng mục của khu DCKM.

Kết quả, người dân đã xây dựng, chỉnh trang 15 cổng nhà; thay thế hàng rào tre bằng hàng rào lưới sắt và trồng cây leo bám; xây dựng các bồn trồng hoa, cây xanh; cải tạo môi trường, hệ thống thoát nước… Bắt đầu triển khai thực hiện từ tháng 8/2019 và đến tháng 11/2019, các hạng mục khu DCKM cơ bản được hoàn thành góp phần không nhỏ vào việc thay đổi diện mạo nông thôn nơi đây.

Với cách làm tương tự, bên cạnh sự hỗ trợ nguồn lực của nhà nước và sự chung sức của nhân dân, năm 2019, thôn Bản Bó, xã Tri Phương, huyện Tràng Định đã hoàn thành xây dựng khu DCKM. Cụ thể nhân dân trên địa bàn đã đóng góp thêm trên 160 triệu đồng. Có nguồn lực, có hướng dẫn cụ thể nên việc triển khai xây dựng khu DCKM nhanh chóng được triển khai thực hiện. Đến nay, các hạng mục như: xây dựng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, cải tạo sân nhà văn hóa thôn, cổng làng, điện chiếu sáng, trồng hoa được hoàn thành. Qua đó góp phần quan trọng vào việc thay đổi diện mạo nông thôn ngày một rõ nét.

Cùng với 2 khu DCKM nêu trên, năm 2019, trên địa bàn tỉnh xây dựng được 53 khu DCKM ở 48 xã đạt chuẩn NTM từ năm 2018 trở về trước, trong đó có một số xã đăng ký 2 khu DCKM. Bên cạnh tăng nhanh về số lượng (cả giai đoạn 2016-2018, trên địa bàn tỉnh xây dựng được 49 khu DCKM), chất lượng các khu DCKM đã được nâng lên rõ rệt, việc xây dựng khu DCKM đã bám sát hướng dẫn của Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh. Điển hình như như DCKM thôn Mạn Đường B, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng; khu DCKM thôn Ao Đẫu, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng; khu DCKM thôn Nà Ao 2, xã Đề Thám, huyện Tràng Định; khu DCKM thôn Tà Hón, xã Đình Lập, huyện Đình Lập…

Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cho biết: Việc xây dựng các khu DCKM năm 2019 đã có chuyển biến cả và chất lượng và số lượng. Những khu DCKM được hình thành tạo điểm nhấn ở xã NTM, đồng thời từng bước nhân rộng ra các khu, các thôn khác trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần quan trọng vào việc củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM cũng như từng bước xây dựng các xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

TÂN AN