Thứ hai,  06/07/2020

Ngày mới ở Chi Lăng

(LSO) – Xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng là đơn vị đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh. Không dừng lại ở việc đạt chuẩn, xã Chi Lăng còn đi đầu trong việc nâng cao chất lượng xã NTM. Từ đó diện mạo nông thôn nơi đây ngày càng đổi thay rõ nét.

   Xã NTM đầu tiên

Những ngày giữa tháng 11/2019, chúng tôi theo chân đoàn công tác của Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cùng đại diện văn phòng điều phối các huyện, thành phố, các xã đã đạt chuẩn NTM đến tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng NTM tại xã Chi Lăng. Diện mạo NTM ở xã Chi Lăng khiến nhiều thành viên trong đoàn không khỏi trầm trồ, thán phục. Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh chia sẻ: Để có được kết quả như ngày hôm nay, xã Chi Lăng đã vượt qua không ít khó khăn, thách thức của những ngày đầu xây dựng NTM.

Năm 2011, xã Chi Lăng được tỉnh chọn chỉ đạo làm điểm thực hiện chương trình xây dựng NTM. Ông Lăng Văn Thạch, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã cho biết: Để triển khai thực hiện chương trình, ngay khi có chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy xã ra Nghị quyết lãnh đạo, HĐND xã tổ chức kỳ họp bất thường chuyên đề về xây dựng NTM. Xã đã nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý, ban phát triển ở các thôn, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cùng đại diện các huyện, thành phố, các xã NTM đến học tập kinh nghiệm xây dựng NTM tại xã Chi Lăng

Thời điểm ban đầu, nhận thức về xây dựng NTM của một bộ phận cán bộ, người dân còn hạn chế. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn được xã phối hợp tập trung đẩy mạnh. Bên cạnh tuyên truyền chuyên đề, xã còn phối hợp tuyên truyền lồng ghép được hàng trăm cuộc từ xã đến từng thôn bản, từng hộ gia đình. Từ đó người dân từng bước hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM và tích cực chung tay thực hiện. Theo thống kê, vốn của nhân dân tham gia đóng góp thực hiện chương trình từ năm 2011 đến 2014 đạt gần 30 tỷ đồng.

Từ sự đầu tư nguồn lực của nhà nước, sự chủ động, quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng thuận cao của nhân dân, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã Chi Lăng đã đạt được những kết quả rõ nét. Nếu như năm 2011, xã mới chỉ đạt 3/19 tiêu chí thì đến tháng 11/2014, xã đã đạt 19/19 tiêu chí, vượt kế hoạch trước 1 năm. Qua đó Chi Lăng là 1 trong 2 xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn NTM.

   Không dừng lại

Sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, xã Chi Lăng tiếp tục tập trung vào việc duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Ông Hoàng Văn Khai, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Quản lý xây dựng NTM xã Chi Lăng cho biết: Xác định xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, xã tiếp tục xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Để nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, một mặt xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, mặt khác huy động các nguồn lực để hỗ trợ cho người dân thực hiện. Từ đó các tiêu chí về hạ tầng hay phát triển sản xuất đều được nâng lên rõ rệt. Cụ thể như tỷ lệ đường giao thông được bê tông hóa tăng trung bình 5 – 6% năm; trung bình mỗi năm có thêm hàng chục mô hình phát triển sản xuất cho thu nhập từ 100 đến 200 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 còn hơn 1% (giảm gần 10% so với năm 2014); thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng/người/năm…

Bên cạnh củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, để tạo chuyển biến rõ nét, mạnh mẽ hơn, xã Chi Lăng đã tay vào xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu và xã NTM nâng cao. Năm 2016, xã đã bước đầu tìm tòi xây dựng điểm khu dân cư kiểu mẫu ở thôn Làng Ngũa. Đến năm 2017, thôn Quán Thanh được tỉnh chọn chỉ đạo điểm để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Ông Vi Ngọc Lưu, Trưởng thôn Quán Thanh cho biết: Để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, nhân dân trên địa bàn thôn đã đóng góp thêm hàng trăm triệu đồng để thực hiện các hạng mục về hạ tầng, sản xuất. Diện mạo nông thôn nơi đây đổi thay rõ nét. Thôn Quán Thanh bây giờ không chỉ sáng – xanh – sạch – đẹp mà đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Không dừng lại nâng chất tiêu chí NTM ở một khu, thôn, năm 2018, xã Chi Lăng tiếp tục được chọn chỉ đạo điểm để xây dựng xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, kết thúc năm 2019, xã Chi Lăng đã xuất sắc hoàn thành 14/14 tiêu chí của xã NTM nâng cao.

Hạ tầng được củng cố, nâng cấp, nhiều mô hình sản xuất hay, hiệu quả được nhân rộng, an ninh trật tự ổn định, môi trường được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong xã được nâng lên rõ rệt. Với những kết quả đạt được xã Chi Lăng tiếp tục là điểm sáng, ngọn cờ đầu trong phong trào xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

TÂN AN