Chủ nhật,  05/07/2020

Xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới: Nỗ lực ở Văn Lãng

(LSO) – Mặc dù mới triển khai thực hiện song huyện Văn Lãng đã không ngừng nỗ lực để đạt được những kết quả bước đầu trong việc thực hiện Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Ngày 21/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1385/QĐ-TTg phê duyệt đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020. Sau đó, UBND tỉnh đã có Quyết định ban hành bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020 gồm 16 tiêu chí; kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ 189 thôn của 18 xã khu vực biên giới đặc biệt khó khăn xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019 – 2020 tỉnh Lạng Sơn.

Theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh, huyện Văn Lãng có 50 thôn thuộc 4 xã biên giới: Thanh Long, Thụy Hùng, Trùng Khánh, Tân Mỹ nằm trong diện xây dựng thôn NTM theo Quyết định số 1385 của Thủ tướng Chính phủ.

Bê tông hóa đường giao thông tại xã Thụy Hùng

Ông Đinh Long Xuyên, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện Văn Lãng cho biết: Để triển khai xây dựng thôn NTM theo Quyết định 1385 của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan chuyên môn đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch cụ thể. Mục tiêu trong giai đoạn 2019 – 2020, huyện Văn Lãng phấn đấu có 23 thôn được công nhận thôn đạt chuẩn NTM.

Tháng 9/2019, huyện Văn Lãng chính thức bắt tay vào thực hiện các tiêu chí thôn NTM. Để triển khai thực hiện, công tác tập huấn, tuyên truyền, vận động nhanh chóng được huyện triển khai thực hiện. Cụ thể, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã tổ chức tuyên truyền, tập huấn bộ tiêu chí thôn NTM cho cán bộ ban quản lý xây dựng NTM và nhân dân tại các thôn của 4 xã biên giới được 13 lớp với 716 lượt người tham dự.

Bên cạnh tuyên truyền, tập huấn, để thực hiện bộ tiêu chí thôn NTM ở các xã biên giới, nhà nước bố trí nguồn lực hỗ trợ cụ thể. Theo đó năm 2019, nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình xây dựng NTM gần 12,5 tỷ đồng; nguồn vốn giảm nghèo trên 3,6 tỷ đồng… Từ sự đầu tư nguồn lực của nhà nước và sự chung sức của người dân, việc triển khai thực hiện bộ tiêu chí thôn NTM trên địa bàn huyện Văn Lãng đã đạt được những kết quả bước đầu.

Ông Lăng Văn Vảng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Pò Cại, xã Tân Mỹ cho biết: Được tham gia các lớp tập huấn, tuyên truyền, bản thân tôi cũng như nhiều hộ dân trong thôn hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng thôn NTM, từ đó tích cực chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí. Ví dụ như tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa. Do đã có nhà văn hóa thôn từ trước nên để đảm bảo tiêu chí, thôn chỉ cần cải tạo, nâng cấp cũng như trang bị thêm một số thiết chế văn hóa. Bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, bà con nhân dân trong thôn còn đóng góp thêm 13,8 triệu đồng để thực hiện. Không những vậy, bà con còn chủ động bỏ tiền, công sức để chỉnh trang nhà cửa, đường giao thông, nhà vệ sinh, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập… Đến nay, thôn đã hoàn thành 16/16 tiêu chí thôn NTM.

Tương tự thôn Pò Cại, đến hết tháng 2/2020, 3 thôn khác gồm: thôn Đâng Vang, xã Thanh Long; thôn Na Hình, xã Thụy Hùng và thôn Pá Tặp, xã Trùng Khánh đã hoàn thành 16/16 tiêu chí thôn NTM.

Tuy đã có 4 thôn đạt 16/16 tiêu chí thôn NTM song theo kế hoạch, năm 2020, huyện phấn đấu thêm 19 thôn đạt chuẩn. Chính vì vậy, ngay từ trong năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, huyện  đã tập trung chỉ đạo các xã, thôn bắt tay vào thực hiện các tiêu chí. Qua 2 tháng đầu năm 2020, 4 xã biên giới: Thanh Long, Thụy Hùng, Trùng Khánh, Tân Mỹ đã huy động được 2.000 công lao động, đóng góp tiền để làm thủy lợi, đường giao thông…

Với sự hỗ trợ nguồn lực của nhà nước, sự chủ động, quyết tâm từ huyện đến cơ sở, hy vọng năm 2020, huyện Văn Lãng sẽ hoàn thành kế hoạch xây dựng thôn NTM đã đề ra.

TÂN AN