Thứ hai,  13/07/2020

Thành phố Lạng Sơn: Nâng chất xã nông thôn mới

(LSO) – Không dừng lại ở việc đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong những năm qua, thành phố Lạng Sơn tiếp tục tập trung vào việc nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó nổi bật nhất  là xây dựng xã NTM nâng cao và các khu dân cư kiểu mẫu (DCKM).

Sau nhiều nỗ lực, cố gắng, năm 2017, thành phố Lạng Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Ông Lê Trí Thức, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn cho biết: Không dừng lại ở việc đạt chuẩn NTM, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo các xã bắt tay vào xây dựng xã NTM nâng cao và khu DCKM. Để triển khai thực hiện, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND các xã xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp điều kiện thực tiễn của cơ sở.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nguồn lực thực hiện, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM thành phố còn thường xuyên xuống cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các xã, các thôn thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao cũng như khu DCKM. Qua đó, việc triển khai xây dựng xã NTM nâng cao và khu DCKM trên địa bàn đã đạt được những kết quả rõ nét.

Đường giao thông tại khu DCKM thôn Phai Duốc, xã Mai Pha được nâng cấp, chỉnh trang nâng tầm diện mạo nông thôn

Cụ thể năm 2018, xã Hoàng Đồng được chọn là 1 trong 2 xã điểm của tỉnh phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020, khi đó xã mới đạt 5/14 tiêu chí xã NTM nâng cao. Ông Phạm Công Cường, Trưởng Phòng Kinh tế thành phố cho biết: Để triển khai thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao, phòng chuyên môn đã phối hợp với UBND xã tập huấn, tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và tích cực chung sức tham gia thực hiện.

Bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của nhà nước (giai đoạn 2018-2019 là 3,5 tỷ đồng cho xã điểm xây dựng xã NTM nâng cao), nhân dân trên địa bàn đóng góp thêm công sức, tiền để chung sức xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất. Hiện nay, 96,8% các trục đường giao thông thôn, xóm được cứng hóa; 100% nhà văn hóa thôn đảm bảo đúng quy định; 17/18 thôn có đường điện chiếu sáng; trồng được hàng nghìn mét đường hoa tại các thôn… Hết năm 2019, xã Hoàng Đồng đã được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Cùng với xây dựng xã NTM nâng cao, việc triển khai xây dựng các khu DCKM ở 3 xã của thành phố gồm: Mai Pha, Quảng Lạc và Hoàng Đồng cũng đạt được những kết quả tích cực. Thôn Trung Cấp, xã Mai Pha là một ví dụ.

Bà Hoàng Ngọc Tuyết, Trưởng thôn Trung Cấp cho biết: Hoàn thành xây dựng xã NTM, năm 2016, bà con trong thôn tiếp tục bắt tay vào xây dựng khu DCKM. Bên cạnh nguồn lực đầu tư của nhà nước, giai đoạn 2016-2019, nhân dân trên địa bàn đã đóng góp  350 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động để tham gia thực hiện các tiêu chí khu DCKM. Qua đó, diện mạo nông thôn nơi đây không ngừng thay đổi. Hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước được cải tạo, nâng cấp; lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng; xây mới nhà văn hóa thôn và đầu tư các thiết chế văn hóa; trồng hoa dọc thôn… Qua thẩm định, hết năm 2019, thôn Trung Cấp có 2 khu DCKM đạt 7/7 tiêu chí theo Bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020.

Cùng với thôn Trung Cấp, xã Mai Pha, năm 2019, trên địa bàn thành phố Lạng Sơn còn 2 khu dân cư ở thôn Phai Duốc, xã Mai Pha; 1 khu dân cư ở xã Quảng Lạc và 1 khu dân cư ở xã Hoàng Đồng được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, diện mạo các xã NTM ở thành phố Lạng Sơn tiếp tục có những chuyển biến rõ nét. Từ những kết quả đạt được, năm 2020, thành phố phấn đấu có thêm xã Mai Pha hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao và 5 khu dân cư kiểu mẫu (xã Mai Pha 2 khu, xã Hoàng Đồng 2 khu và xã Quảng Lạc 1 khu).


Nâng cao đời sống người dân

(LSO) – Việc củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới (NTM), trong đó có xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu không chỉ góp phần quan trọng vào đổi thay diện mạo về hạ tầng mà đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Ông Phạm Đình Duy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Lạc: “Tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân”.

Sau khi đạt chuẩn NTM, xã Quảng Lạc chỉ đạo người dân tiếp tục tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. UBND xã đã tuyên truyền, vận động người dân tham gia đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế hợp tác. Bên cạnh đó, từ các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất đã tạo điều kiện để người dân, hợp tác xã xây dựng mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tiễn cơ sở như: mô hình sản xuất rau an toàn, nuôi ong mật, trồng đào, trồng cây dẻ, cà gai leo, chăn nuôi lợn… Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 35 triệu đồng/người/năm, tăng gần 2 lần so với năm 2016 (thời điểm xã đạt chuẩn NTM).

Ông Nguyễn Đình Chiến, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hoàng Thanh, xã Hoàng Đồng: “Đổi thay diện mạo, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân”.

Năm 2019, thôn Hoàng Thanh triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Cùng với nguồn lực đầu tư của nhà nước, nhân dân trên địa bàn đã đóng góp trên 500 triệu đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường; vẽ tranh tường; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng…Việc hoàn thành các hạng mục trong khu dân cư kiểu mẫu đã tạo sự chuyển biến rõ nét diện mạo nông thôn. Việc giữ gìn môi trường được thực hiện định kỳ, nhân dân trong khu dân cư kiểu mẫu đoàn kết, gắn bó; lắp đặt được một số dụng cụ vui chơi cho trẻ em; các hoạt động văn nghệ diễn ra sôi nổi; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang tuân thủ theo quy định. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt

Bà Hoàng Thị Nam, Tổ trưởng tổ sản xuất-Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao và phát triển Lạng Sơn: “Tạo thêm việc làm thường xuyên cho lao động nông thôn”.

Từ chương trình xây dựng NTM không chỉ góp phần làm thay đổi cơ sở hạ tầng mà còn tạo thêm việc làm thường xuyên cho lao động nông thôn. Trước đây, kinh tế của nhiều hộ dân ở thôn Bình Cằm, xã Mai Pha chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế thấp, không ổn định. Từ khi dự án sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao và phát triển Lạng Sơn chính thức đi vào hoạt động tháng 7/2019 (trong dự án phát triển sản xuất của chương trình xây dựng NTM), tôi cùng 12 hộ dân khác đã tham gia làm việc tại hợp tác xã và được trả công từ 150 – 200 nghìn đồng/ngày. Có công việc ổn định, lại gần nhà nên thuận lợi cho người dân. Thời gian tới, khi hợp tác xã đi vào hoạt động ổn định hơn, dự kiến sẽ tạo thêm việc làm cho nhiều lao động khác trên địa bàn.

TRÍ DŨNG – ĐÌNH QUYẾT