Thứ tư,  15/07/2020

Đồn Biên phòng Thanh Lòa tham gia xây dựng nông thôn mới

(LSO) – Thời gian qua, cùng với việc quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Thanh Lòa chủ động phối hợp với các ban, đoàn thể cơ sở giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới.

Tháng 2 vừa qua, chúng tôi có dịp đến xã biên giới Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, bắt gặp hình ảnh thi đua lao động của CBCS Đồn Biên phòng Thanh Loà và nhân dân thôn Bản Lòa tổ chức đổ bê tông sân nhà văn hóa thôn. Trước đó, để nhà văn hóa được xây dựng theo chương trình, CBCS đồn phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể xã tuyên truyền, vận động nhân dân với nhiều hình thức, cách làm như: tuyên truyền tập trung, đến từng nhà, lắng nghe từng người để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Qua đó, có 13 gia đình trong thôn tự nguyện hiến khoảng 3 nghìn mét vuông đất xây dựng nhà văn hóa thôn và đường giao thông. Bằng sự chung sức đồng lòng của bộ đội biên phòng, các cấp chính quyền và nhân dân trong thôn, nhà văn hóa thôn Bản Lòa đã dần được hoàn thiện theo hướng đa chức năng gồm có: nhà văn hóa, khuôn viên thể thao, khu vệ sinh…

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Lòa tham gia đổ bê tông sân nhà văn hóa thôn Bản Lòa

Thượng tá Lục Văn Moong, Chính trị viên Ðồn Biên phòng Thanh Loà cho biết: Hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở khảo sát địa bàn, xây dựng chương trình, kế hoạch và giải pháp xây dựng nông thôn mới sát với khả năng của đơn vị, phù hợp điều kiện địa phương và nguyện vọng nhân dân. Năm 2019, thực hiện việc phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới, đồn đã phân công 13 đảng viên phụ trách 31 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các đảng viên phụ trách đã nắm chắc tình hình nhân dân, địa bàn, vận động người dân chấp hành pháp luật, tập trung lao động sản xuất, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa.

Nhằm xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020, đồn đã tham mưu, phối hợp với chính quyền xã Thanh Lòa tổ chức hơn 30 buổi tuyên truyền pháp luật cho hơn 2.200 lượt người dân, phát 300 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống ma túy. Ngoài ra, lắp đặt 6 hòm thư tố giác tội phạm tại 6 nhà văn hóa thôn, tổ chức cho 300 hộ ký cam kết chấp hành pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của địa phương.

Điểm nổi bật, Đồn Biên phòng Thanh Loà đã phối hợp với các đoàn thể, tổ chức xây dựng 4 ngôi nhà tình nghĩa, CBCS đóng góp ngày công, giúp nhân dân làm 50 m đường giao thông nông thôn; tặng 100 cây bưởi giống cho 10 hộ và xây dựng 5 nhà vệ sinh cho hộ gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Tháng 2/2020, đơn vị đã huy động 15 CBCS tham gia giúp nhân dân thôn Bản Lòa đổ bê tông nhà văn hóa. Ông Hoàng Văn Thuận, Trưởng thôn Bản Lòa cho biết: Trước đây, không có nhà văn hóa, mỗi khi có việc hội họp, người dân trong thôn phải mượn tạm nhà dân. Giờ đây, khi nhà văn thôn được hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo điều kiện sinh hoạt cộng đồng, hội họp, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật về sản xuất và cũng là nơi vui chơi cho các cháu nhỏ.

Thời gian tới, Đồn Biên phòng Thanh Loà tiếp tục duy trì thực hiện phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, qua đó, tăng cường thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở. Ông Hoàng Văn Vào, Chủ tịch UBND xã Thanh Lòa cho biết: Đồn Biên phòng Thanh Loà đã có những đóng góp thiết thực vào chương trình xây dựng nông thôn mới của xã. Nhờ sự giúp đỡ của CBCS, những khó khăn trong xây dựng của nông thôn mới của xã từng bước được tháo gỡ. Hiện nay, xã Thanh Lòa đã đạt 9/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng vùng biên ngày càng phát triển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

KHÁNH LY