Thứ bảy,  05/12/2020
Xây dựng nông thôn mới:

Sức dân vùng khó

LSO-Sự chung tay, góp sức của người dân đã góp phần không nhỏ vào kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Bình Gia.


Người dân thôn Nam Tiến, xã Hồng Thái chung sức
làm đường giao thông nông thôn

Địa hình rộng, chia cắt, dân cư sinh sống không tập trung, 90% số xã thuộc diện đặc biệt khó khăn khiến cho việc xây dựng NTM trên địa bàn huyện Bình Gia gặp nhiều gian nan. Chính vì vậy, để thực hiện các tiêu chí, bên cạnh nguồn lực đầu tư của nhà nước, trong những năm qua, từ huyện đến xã đã không ngừng tuyên truyền, vận động để huy động người dân cùng chung tay thực hiện.

Năm 2019, xã Bình La được chọn là xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM. Địa hình rộng, dân cư thưa thớt khiến việc thực hiện các tiêu chí về hạ tầng, đặc biệt là tiêu chí giao thông gặp rất nhiều khó khăn. Ông Hoàng Văn Thải, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xác định khó khăn như vậy nên xã đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thông qua các cuộc họp, sinh hoạt từ xã đến thôn, cử cán bộ tuyên truyền đến từng hộ gia đình. Từ đó, người dân từng bước hiểu và tích cực cùng chung sức thực hiện các tiêu chí.

Anh Vi Văn Diệm, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khuổi Luông cho biết: Được tuyên truyền, vận động, năm 2019, nhân dân trong thôn đã hiến hơn 720 m2 đất nông nghiệp và 810 m2 đất vườn, đóng góp hơn 140 triệu đồng để thuê máy nâng cấp 3 km đường trục thôn. Bên cạnh đó, nhân dân còn đóng góp 250 ngày công, 55 triệu đồng mua vật liệu đối ứng để bê tông hoá 500 m đường ngõ xóm. Không chỉ làm đường, người dân trong thôn còn đóng góp công sức, tiền của để xây dựng nhà văn hoá thôn, làm mới và sửa chữa 17 nhà ở, 25 nhà tiêu hợp vệ sinh. Từ sự chung sức của người dân trong thôn, nhiều tiêu chí khó đã nhanh chóng được hoàn thiện, qua đó đã góp phần quan trọng vào việc giúp xã Bình La được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019.

Một ví dụ khác đó là xã Hồng Thái. Năm 2020, Hồng Thái được chọn là xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM. Ông Lương Hoàng Đựng, Chủ tịch UBND xã Hồng Thái cho biết: Không đợi đến năm 2020 mà ngay từ năm 2019, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn chung sức thực hiện các tiêu chí. Cụ thể năm 2019, nhân dân trên địa bàn xã đã hiến gần 27.000 m2 đất để làm đường giao thông, nhà văn hoá và trường mầm non. Có mặt bằng  sạch nên năm 2020, các công trình hạ tầng trên địa bàn xã nhanh chóng được khởi công xây dựng. Qua 3 tháng đầu năm 2020, nhân dân trên địa bàn xã đã đóng góp 250 công lao động và gần 100 triệu đồng để mua vật liệu làm đường. Đến nay, xã đã đạt 11/19 tiêu chí, các tiêu chí còn lại đang được tập trung triển khai thực hiện.

Cùng với Bình La và Hồng Thái, trong những năm qua, người dân nhiều xã trên địa bàn huyện Bình Gia, đặc biệt là các xã điểm xây dựng NTM đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, qua đó người dân hiểu và tích cực đóng góp công sức, tiền của, hiến đất để cùng chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí NTM. Cụ thể, giai đoạn 2011-2019, nhân dân trên địa bàn huyện đã đóng góp gần 5 tỷ đồng mua vật liệu đối ứng làm đường giao thông nông thôn; đóng góp 280.000 ngày công lao động; hiến 556.400 m2 đất để xây dựng các công trình công cộng.

Trong 3 tháng đầu năm 2020, nhân dân trên địa bàn huyện đã đóng góp trên 10.000 ngày công lao động, đóng góp tiền, hiến đất. Qua đó đã khai thác được trên 1.000 m3 cát, đá, sỏi, bê tông hoá được 6,3 km đường, sửa chữa trên 90 km đường, nạo vét được 118.000 m kênh mương…

Ông Hoàng Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Gia cho biết: Sự chung tay, góp sức của người dân đã góp phần không nhỏ vào kết quả xây dựng NTM chung trên địa bàn huyện. Tính đến hết năm 2019, trên địa bàn huyện có 5 xã được công nhận đạt chuẩn NTM và hiện nay đang hoàn thiện hồ sơ trình công nhận xã Vĩnh Yên đạt chuẩn NTM.

TÂN AN