Thứ bảy,  05/12/2020

Xây dựng nông thôn mới: Chung tay thực hiện tiêu chí môi trường

(LSO) – Với sự quan tâm, hỗ trợ của nhà nước và sự chung tay, góp sức của người dân, việc triển khai thực hiện tiêu chí môi trường trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến rõ nét.

Tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm là một trong những tiêu chí khó, nhiều chỉ tiêu nhất trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới với 8 chỉ tiêu thành phần. Trong đó, riêng lĩnh vực môi trường chiếm 6/8 chỉ tiêu thành phần. Không chỉ nhiều chỉ tiêu mà việc thực hiện tiêu chí còn khó do nguồn lực hỗ trợ còn hạn chế, tập quán sinh hoạt, chăn nuôi ở một số nơi còn lạc hậu, việc giữ gìn cảnh quan đường làng, ngõ xóm ở một số xã còn chưa được quan tâm thường xuyên…

Để thực hiện tiêu chí, các sở, ngành liên quan đã chủ động triển khai những giải pháp cụ thể, thiết thực. Theo đó, giai đoạn 2010 – 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức được 109 lớp tập huấn với sự tham gia của 11.000 lượt người; hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách làm nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi, xây dựng mô hình xử lý nước thải nông thôn từ Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh với tổng kinh phí hỗ trợ trên 5 tỷ đồng…

Người dân xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan dọn dẹp đường làng, ngõ xóm

Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan, các tổ chức hội, đoàn thể cũng tích cực chung sức thực hiện tiêu chí. Tiêu biểu như giai đoạn 2010 – 2019, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã vận động, hỗ trợ thành lập mới 142 tổ thu gom rác vệ sinh môi trường; vận động xây dựng gần 6.000 hố xử lý rác thải; trồng trên 80 km đường hoa… Đoàn thanh niên đã hỗ trợ xây dựng 22 mô hình thôn xanh, sạch, đẹp, trị giá trên 900 triệu đồng; huy động hàng nghìn ngày công lao động để dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng hố đốt rác, nhà vệ sinh…

Với sự quan tâm sát sao, hỗ trợ thiết thực của các ngành, các cấp, việc triển khai thực hiện tiêu chí môi trường ở các xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ông Ma Xuân Hoàng, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định cho biết: Năm 2019, Hùng Sơn được chọn là xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM. Xác định tiêu chí môi trường là một trong những tiêu chí khó nên bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, xã đã phân công, phân nhiệm cho cán bộ cụ thể, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện tiêu chí. Kết quả sau 1 năm tập trung chỉ đạo điểm, xã đã hỗ trợ, vận động nhân dân xây dựng thêm 142 nhà tiêu hợp vệ sinh; 225 nhà tắm hợp vệ sinh; xây dựng 29 bể thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật; 303/311 hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh… Qua đó, góp phần hoàn thành các tiêu chí NTM trên địa bàn theo kế hoạch đề ra.

Cùng với xã Hùng Sơn, nhiều xã khác trên địa bàn tỉnh cũng đã không ngừng nỗ lực, đặc biệt là việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức thực hiện tiêu chí. Qua đó đến hết năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 64 xã đạt tiêu chí môi trường, tăng 38 xã so với năm 2015.

Bước sang năm 2020, việc triển khai thực hiện tiêu chí môi trường tiếp tục được quan tâm chỉ đạo sát sao từ tỉnh đến cơ sở. Ngay từ những tháng đầu năm, bên cạnh xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện tiêu chí, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có công văn đề nghị các huyện chỉ đạo các xã rà soát, tổng hợp thực trạng tiêu chí môi trường ở 13 xã điểm. Cùng với đó, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh đã nhanh chóng triển khai các giải pháp để tham mưu thực hiện tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tế, đặc biệt là trong thời điểm dịch  Covid-19 như hiện nay. Ông Nguyễn Vĩnh Phú, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh cho biết: Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên hiện nay, đơn vị đang tham mưu xây dựng văn bản, sau đó gửi tài liệu, in ấn tờ rơi xuống cơ sở để nghiên cứu trước, sau đó, tuỳ vào tình hình thực tế để tiếp tục có giải pháp thực hiện phù hợp. Đối với nguồn lực hỗ trợ các xã, ngay từ cuối năm 2019, các xã điểm năm 2020 đã được hỗ trợ tổng cộng 950 triệu đồng để thực hiện tiêu chí môi trường.

Hiện nay, đã có 3 xã cơ bản hoàn thành tiêu chí môi trường và chờ thẩm định. Với sự quan tâm của các cấp, ngành và sự chung sức của người dân, hy vọng năm 2020, các xã điểm còn lại sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn của dịch bệnh để hoàn thành tiêu chí theo kế hoạch đề ra.

TÂN AN