Thứ bảy,  05/12/2020

Đình Lập: Phát huy vai trò của mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

(LSO) – Xác định tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Đình Lập đã triển khai nhiều hoạt động, không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, vận động mà bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại địa phương.

Xuất phát điểm là xã có nhiều khó khăn, đến nay, xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập đã có nhiều thay đổi, từ hạ tầng, kinh tế – xã hội đến hệ thống chính trị đều được củng cố và phát triển, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên. Thành quả đạt được có phần đóng góp không nhỏ của MTTQ xã.

Ông Nông Văn Bộ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kiên Mộc cho biết: Phát huy vai trò, chức năng của mình, mặt trận đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ chủ trương, mục đích cũng như vai trò chủ thể của mình trong thực hiện chương trình xây dựng NTM. Trong đó tập trung huy động sức dân xây dựng hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế…  Tính từ đầu năm 2019 đến nay, nhân dân nhiều thôn đã hiến hàng nghìn mét vuông để làm đường, xóa được 10 nhà tạm, nhà dột nát; bà con không ngừng phát triển kinh tế để nâng cao đời sống… Hiện tại, gần 100% đường trục xã đã được bê tông hóa, thu nhập bình quân đầu người đã đạt trên 35 triệu đồng… Xã phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ đạt 19/19 tiêu chí trong xây dựng NTM.

Tương tự, tại xã Lâm Ca, MTTQ xã và ban công tác mặt trận ở các khu dân cư cũng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng phong trào xây dựng NTM.  Điển hình nhất là trong giai đoạn năm 2017 – 2018, nhân dân đã đóng góp gần 200 triệu đồng để bê tông đường trục thôn dài gần 3 km, tạo nên diện mạo mới cho thôn và giúp bà con đi lại thuận tiện, từng bước phát triển kinh tế… Ông Tô Đức Long, người dân trong thôn chia sẻ: Được tuyên truyền, vận động, gia đình tôi cũng như các hộ khác trong thôn đã đóng góp 5,5 triệu đồng/hộ và ngày công để bê tông hoá con đường. Nay tuyến đường đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, bà con đi lại rất thuận tiện, đặc biệt là trong việc chở vật liệu và giao thương hàng hóa…

Để tham gia thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể của huyện Đình Lập và các xã trên địa bàn đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân. Ông Nông Quý Dược, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh  thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua. Ví như hệ thống mặt trận và các cấp hội nông dân huyện với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”; tổ chức Đoàn Thanh niên với phong trào “Tuổi trẻ chung sức xây dựng NTM”; Hội Phụ nữ với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”…

Từ đó đã tạo sự lan tỏa sâu rộng, xây dựng NTM trở thành phong trào phát triển rộng khắp từ các xã đến các khu dân cư, được nhân dân tích cực hưởng ứng. Từ năm 2019 đến nay, bà con đã hiến gần 35.000 m² đất, hàng chục nghìn ngày công lao động để xây dựng đường giao thông và các công trình phúc lợi khác. Nhân dân đã chủ động xóa được 20 nhà tạm, nhà dột nát, tích cực phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Nhờ vậy, đến hết năm 2019, toàn huyện Đình Lập đã có 5 xã về đích NTM, bình quân mỗi xã trên địa bàn đạt 14,6 tiêu chí, tăng 2 tiêu chí so với năm 2018. Năm 2020, huyện phấn đấu thêm 1 xã về đích NTM, phấn đấu bình quân mỗi xã đạt 15,6 tiêu chí, tăng 1 tiêu chí so với năm 2019.

ĐINH HƯƠNG