Chủ nhật,  29/11/2020

Văn Lãng chủ động xây dựng nông thôn mới ở xã sau sáp nhập

(LSO) – Năm 2020, Văn Lãng phấn đấu là một trong những huyện đầu tiên có xã sau sáp nhập đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Theo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng NTM năm 2020, đối với các xã đã đạt chuẩn NTM mà thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 818 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần chủ động rà soát điều chỉnh đề án quy hoạch, xây dựng kế hoạch, lộ trình phấn đấu giai đoạn 2020-2021 sẽ đạt chuẩn NTM.

Ngay trong năm 2020, huyện Văn Lãng đã chủ động và quyết tâm đưa xã Bắc Hùng (sáp nhập một phần các xã: Tân Lang, Trùng Quán, Tân Việt và toàn bộ xã An Hùng) đạt chuẩn NTM, sớm hơn chỉ đạo của tỉnh 1 năm. Đây là mục tiêu khó, bởi trước khi sáp nhập, xã An Hùng chưa đạt chuẩn, nhiều tiêu chí chưa hoàn thành. Bên cạnh đó, nguồn lực đầu tư của nhà nước hạn chế, chủ yếu tập trung cho xã Hoàng Việt (1 trong 13 xã điểm của tỉnh phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020).

Cán bộ và nhân dân xã Bắc Hùng phát dọn đường làng, ngõ xóm

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra, ngay từ những tháng đầu năm 2020, UBND huyện Văn Lãng đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể. Ông Bế Văn Nhớ, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND xã Bắc Hùng khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí của xã sau sáp nhập. Từ đó, UBND huyện cũng như xã Bắc Hùng đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện từng tiêu chí.

Cụ thể qua rà soát, hiện nay, xã Bắc Hùng đạt 11/19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại chưa đạt liên quan đến quy hoạch, giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin truyền thông, thu nhập, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị.

Để triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đạt, huyện chia thành 2 nhóm: nhóm thứ nhất gồm các tiêu chí cần nhiều nguồn lực đầu tư, hỗ trợ của nhà nước; thứ hai là nhóm liên quan đến sự chung sức của người dân. Đối với những tiêu chí liên quan đến đầu tư nguồn lực của nhà nước, năm 2020, huyện cân đối, bố trí khoảng 5 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình giao thông, trường học, điện…Đến nay đã hoàn thành các thủ tục đầu tư và sẽ khẩn trương triển khai xây dựng.

Đối với những tiêu chí liên quan đến huy động sức dân như: giao thông, thủy lợi, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, xã Bắc Hùng cũng có giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Ông Đinh Thanh Tuy, Chủ tịch UBND xã Bắc Hùng cho biết: Xã đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chung sức thực hiện các tiêu chí. Cụ thể như trong thời điểm tháng 1/2020, trên địa bàn xã đã huy động được 501 công lao động để phát quang đường làng, ngõ xóm với chiều dài 13,6 km; huy động gần 1.000 công lao động  để phát quang 12 km, nạo vét được 8,4 km mương máng thủy lợi.

Dự kiến sau khi dịch Covid-19 được khống chế, xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức sửa chữa, nâng cấp đường nội thôn; huy động nguồn lực nâng cấp, sửa chữa 4 nhà văn hóa thôn cũng như mua sắm các trang thiết bị phục vụ hoạt động của nhà văn hóa; cải tạo, nâng cấp, di dời chuồng trại chăn nuôi…

Bên cạnh sự chủ động của huyện, xã và sự chung sức của người dân, để xã Bắc Hùng hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch đề ra rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các sở, ngành liên quan bởi việc triển khai xây dựng NTM ở xã sau sáp nhập còn mới, cơ sở gặp không ít lúng túng.

Với sự hỗ trợ nguồn lực đầu tư của nhà nước cộng với sự chung tay, góp sức của nhân dân, hy vọng năm 2020, huyện Văn Lãng sẽ đạt được mục tiêu đưa xã Bắc Hùng đạt chuẩn NTM, qua đó trở thành một trong những huyện đầu tiên của tỉnh có xã sau sáp nhập đạt chuẩn NTM.

TÂN AN