Chủ nhật,  29/11/2020

Xây dựng thôn nông thôn mới: Quyết tâm đạt mục tiêu

(LSO) – Một trong những mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh là đưa 100/189 thôn của 18 xã biên biên giới, đặc biệt khó khăn đạt chuẩn thôn NTM.

Tháng 8/2019, UBND tỉnh  ban hành kế hoạch 136 triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ 189 thôn của 18 xã khu vực biên giới đặc biệt khó khăn xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020. Cụ thể phấn đấu hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 100/189 thôn được công nhận thôn đạt chuẩn NTM.

Trước đó, vào tháng 4/2019, UBND tỉnh đã ban hành Bộ tiêu chí và Quy trình xét công nhận, công bố thôn đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020.  Bộ tiêu chí thôn NTM gồm 16 tiêu chí về hạ tầng, y tế, văn hóa, hộ nghèo, phát triển sản xuất, môi trường…

Người dân thôn Đâng Vang, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng chung sức làm đường giao thông nông thôn

Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cho biết: Để triển khai thực hiện bộ tiêu chí thôn NTM ở các thôn của 18 xã biên giới đặc biệt khó khăn rất cần sự đầu tư nguồn lực của nhà nước. Vì vậy, giai đoạn 2019-2020, tỉnh phân bổ nguồn vốn dự phòng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên 120 tỷ đồng (năm 2019 là 51,29 tỷ đồng; năm 2020 là 69,13 tỷ đồng). Ngoài ra còn các nguồn vốn lồng ghép khác để đầu tư, hỗ trợ các thôn của xã biên giới xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như: giao thông, thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, cơ sở vật chất văn hóa, thu gom xử lý rác thải; hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất…

Bên cạnh hỗ trợ nguồn lực, công tác tuyên truyền, tập huấn được nhanh chóng triển khai. Cụ thể từ năm 2019 đến nay, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh tập huấn về xây dựng thôn NTM; các huyện biên giới tuyên truyền lồng ghép tại thôn, bản trên 100 cuộc với sự tham gia của trên 5.000 người…Thông qua các lớp tập huấn, các buổi tuyên truyền đã giúp cán bộ làm công tác xây dựng NTM cũng như người dân hiểu rõ hơn về nội dung triển khai xây dựng thôn NTM.

Từ sự quan tâm hỗ trợ từ nguồn lực đầu tư, tập huấn, tuyên truyền của tỉnh, huyện, các thôn của 18 xã biên giới nhanh chóng chung tay thực hiện các tiêu chí thôn NTM. Ông Nguyễn Duy Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Long, huyện Văn Lãng cho biết: Từ cuối năm 2019 đến nay, với sự hỗ trợ nguồn lực của nhà nước, người dân các thôn trên địa bàn đã đóng góp công sức, tiền của để thực hiện các tiêu chí thôn NTM. Qua đó, trên địa bàn xã đã xây dựng mới 2 nhà văn hóa thôn, sửa chữa 5 nhà văn hóa thôn, xây dựng mới được khoảng 4 km đường bê tông xi măng. Đồng thời Nhân dân đóng góp hàng trăm ngày công lao động để tu sửa kênh mương thủy lợi, vệ sinh môi trường, xây dựng mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tiễn cơ sở. Qua đó đến nay, xã đã có thôn Đâng Vang hoàn thành 16/16 tiêu chí thôn NTM. Xã phấn đấu hết năm 2020,  có thêm 4 thôn đạt chuẩn.

Người dân thôn Đâng Vang, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng chung sức làm đường giao thông nông thôn

Tương tự xã Thanh Long, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình đã đạt được những kết quả tích cực trong xây dựng thôn NTM. Ông Đinh Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tú Mịch cho biết: Từ nguồn vốn xây dựng thôn NTM, trên địa bàn xã đã có 2 nhà văn hóa thôn được xây dựng mới; bê tông được trên 700 m đường bê tông… Một thuận lợi khác của xã Tú Mịch đó là năm 2020, xã được huyện chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM, chính vì vậy, hiện nay nhiều công trình hạ tầng, phát triển sản xuất trên địa bàn xã đã và đang được triển khai xây dựng.

Không chỉ giúp xã từng bước đạt chuẩn xã NTM, thôn đạt chuẩn thôn NTM mà việc thực hiện các tiêu chí còn trực tiếp nâng cao đời sống người dân. Ông Ma Văn Đồng, thôn Bản Phải, xã Tú Mịch cho biết: Đường giao thông được bê tông giúp người dân thuận lợi trong sinh hoạt, sản xuất. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong thôn được nâng lên rõ rệt.

Cùng với 2 xã biên giới: Thanh Long và Tú Mịch, với sự đầu tư nguồn lực của nhà nước, sự chung sức, đồng lòng của người dân, các xã biên giới khác cũng đã không ngừng nỗ lực để đạt tiêu chí thôn NTM. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 11 thôn đạt 16/16 tiêu chí thôn NTM,  20 thôn gần đạt, các thôn còn lại  đang bắt tay vào thực hiện các tiêu chí. Qua đó phấn đấu hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh có ít nhất 100/189 thôn được công nhận thôn đạt chuẩn NTM.

TÂN AN