Chủ nhật,  27/09/2020

Xây dựng nông thôn mới: Chủ động ở Bắc Sơn

(LSO) – Không chỉ sớm đưa xã điểm năm 2020 đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), huyện Bắc Sơn còn chủ động củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn.

Ông Dương Trần Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn cho biết: Năm 2020, một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện là    phấn đấu đưa thêm xã Tân Lập đạt chuẩn NTM. Để đạt mục tiêu đề ra, không đợi đến năm 2020 mà ngay từ những năm trước đó, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo để xã thực hiện từng tiêu chí cụ thể. Qua đó đến năm 2020, nhiều tiêu chí khó, đòi hỏi nguồn lực lớn, thời gian thực hiện dài đã cơ bản được hoàn thành.

Chúng tôi có mặt ở xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn vào những ngày đầu tháng 5/2020. Trong khi nhiều xã điểm khác còn đang hối hả thực hiện từng tiêu chí thì xã Tân Lập đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí. Với việc cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí sau hơn 4 tháng đầu năm 2020, Tân Lập đã lập được “kỳ tích” và đây sẽ là một trong những xã điểm đạt chuẩn NTM sớm nhất trên địa bàn tỉnh.

Mở rộng đường giao thông nông thôn tại thôn Mỏ Đẩu, xã Tân Lập

Tất nhiên, kỳ tích đó không phải tự nhiên có mà đây là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm và quan trọng hơn cả là sự chủ động từ huyện đến xã cùng sự đoàn kết, chung sức của người dân. Ông Dương Doãn Hùng, Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết: Bên cạnh nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực của người dân cùng thực hiện. Cụ thể: từ năm 2015 đến nay, Nhân dân trên địa bàn xã đã hiến gần 30.000 m2 đất, trung bình mỗi năm đóng góp 2.000 công lao động và đóng góp tiền mặt để chung sức xây dựng các công trình hạ tầng NTM. Từ đó, các tiêu chí lần lượt được hoàn thành qua từng năm. Nếu như năm 2015, xã mới đạt 5/19 tiêu chí thì đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Không chỉ góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM năm 2020 của huyện mà sự chủ động, cách làm của xã Tân Lập hoàn toàn có thể nhân rộng để các xã khác trên địa bàn tỉnh học tập.

Không chỉ chủ động trong việc triển khai xây dựng xã điểm đạt chuẩn NTM, trong những năm qua, huyện Bắc Sơn còn tập trung chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn NTM xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu.

Ông Dương Công Chung, Chủ tịch UBND xã Chiến Thắng cho biết: Năm 2017, xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Không dừng lại ở việc đạt chuẩn, từ năm 2019 đến nay, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung sức để xây dựng xã NTM nâng cao. Để triển khai thực hiện, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của nhà nước (hơn 2 tỷ đồng), nhân dân trên địa bàn xã đã đóng góp hơn 600 ngày công lao động, đóng góp tiền để chung tay thực hiện các tiêu chí về hạ tầng như: làm đường giao thông nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường… Đến nay, xã đã đạt 9/14 tiêu chí trong bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, phấn đấu hết năm 2020, xã sẽ hoàn thành 14/14 tiêu chí và sẽ trở thành xã NTM nâng cao đầu tiên của huyện.

Mặc dù không phải là xã điểm xây dựng NTM nâng cao, song từ sau khi đạt chuẩn NTM năm 2018, xã Vũ Sơn đã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung sức củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó nổi bật là xây dựng thành công khu dân cư kiểu mẫu thôn Nà Tân (thôn Tân Sơn cũ). Ông Dương Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Vũ Sơn cho biết: Để triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, bên cạnh nguồn hỗ trợ 200 triệu đồng của nhà nước, nhân dân đã đóng góp gần 200 triệu đồng để thực hiện các hạng mục. Đến nay, cảnh quan đường làng, ngõ xóm khu dân cư kiểu mẫu được giữ gìn sạch sẽ, trồng hoa dọc tuyến; chuồng trại chăn nuôi được cải tạo đảm bảo vệ sinh, thuận tiện phát triển sản xuất…

Cùng với xã Chiến Thắng và xã Vũ Sơn, các xã đã đạt chuẩn NTM khác trên địa bàn huyện Bắc Sơn đã và đang tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí thông qua việc xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu và xã NTM nâng cao. Đến hết năm 2019, trên địa bàn huyện đã xây dựng được 12 khu dân cư kiểu mẫu. Năm 2020, huyện phấn đấu có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và xây dựng thêm 5 khu dân cư kiểu mẫu.

TÂN AN