Thứ bảy,  16/01/2021

Thực hiện tiêu chí môi trường: Cách làm ở Bình Gia

(LSO) – Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động; hỗ trợ nguồn lực cụ thể; chỉ đạo cán bộ trực tiếp chung sức cùng làm với bà con… Đó là cách làm giúp một số xã trên địa bàn huyện Bình Gia vượt khó để hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Năm 2019, Bình La được chọn là xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM. Ông Hoàng Công Tạo, công chức địa chính – xây dựng xã Bình La cho biết:  Xác định môi trường là một trong những tiêu chí khó nhất, đặc biệt là chỉ tiêu liên quan đến nhà tiêu, nhà tắm, chuồng trại chăn nuôi… Đến đầu năm 2019, xã mới có 43,1% số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh; 58,9% số hộ có nhà tắm hợp vệ sinh, tỷ lệ này rất thấp so với yêu cầu của tiêu chí.

Xác định khó khăn như vậy nên để thực hiện tiêu chí, xã đã tăng cường phối hợp tập huấn, tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và chung tay thực hiện. Bên cạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, từ nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước 110 triệu đồng, năm 2019, xã đã hỗ trợ, vận động nhân dân xây dựng mới được 100 nhà tiêu, cải tạo nâng cấp nhà tắm, chuồng trại chăn nuôi… nâng tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh lên trên 70%; nhà tắm 86% và chuồng trại trên 70%. Từ đó góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tiêu chí môi trường trên địa bàn xã.

Phát dọn vệ sinh môi trường tại xã Bình La

Tương tự Bình La, xã Vĩnh Yên (1 trong 5 xã đặc biệt khó khăn được tỉnh chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 – 2020) cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nguồn lực để các hộ dân chung tay thực hiện tiêu chí môi trường. Không dừng lại ở đó, xã Vĩnh Yên còn có những giải pháp hỗ trợ hiệu quả, thiết thực khác. Ông Liễu Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Đối với các hộ gia đình chưa đạt chỉ tiêu liên quan đến tiêu chí môi trường, Ban Quản lý xây dựng NTM xã giao nhiệm vụ cho thành viên phối hợp với các thôn để phụ trách từng nhóm từ 2 đến 3 hộ. Không chỉ xuống tuyên truyền, vận động thường xuyên, vào các đợt cao điểm ra quân thực hiện tiêu chí môi trường, cán bộ xã còn trực tiếp đến hỗ trợ, cùng làm với người dân. Đối với các hộ ở xa, đi lại khó khăn, xã còn hỗ trợ vận chuyển vật liệu vào tận nhà để thực hiện… Từ những giải pháp cụ thể được triển khai thực hiện, đến ngày 14/5/2020, qua thẩm định của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, xã Vĩnh Yên đã cơ bản đạt tiêu chí môi trường, qua đó, góp phần quan trọng giúp xã Vĩnh Yên sớm được công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2020 trong thời gian tới.

Cùng với xã Bình La và Vĩnh Yên, trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song một số xã khác trên địa bàn huyện Bình Gia đã không ngừng nỗ lực vượt khó, triển khai các giải pháp cụ thể, hỗ trợ nguồn lực thiết thực để hoàn thành tiêu chí môi trường. Kết quả hết năm 2019, huyện có 5 xã đạt tiêu chí môi trường và phấn đấu hết năm 2020 có thêm 2 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn tiêu chí môi trường lên 6 xã (do xã Tô Hiệu đã sáp nhập vào thị trấn Bình Gia).

Ông Trần Nam Sơn, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Gia cho biết: Để giúp các xã thực hiện tiêu chí môi trường, hằng năm, phòng chuyên môn thường xuyên phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh, UBND các xã tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền để nâng cao kiến thức, nhận thức của cán bộ cơ sở, người dân trong việc thực hiện tiêu chí môi trường. Cùng với tuyên truyền, phòng thường xuyên tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện tiêu chí ở các xã, từ đó có những giải pháp để tháo gỡ kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh đó, hằng năm, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các xã điểm trung bình từ 50 đến 100 triệu đồng/xã. Đặc biệt, năm 2020, UBND huyện Bình Gia đã phân bổ vốn sự nghiệp (ngân sách trung ương) thực hiện chương trình xây dựng NTM cho UBND xã Vĩnh Yên và UBND xã Hồng Thái 560 triệu đồng để thực hiện vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường. Đây là nguồn lực hỗ trợ lớn nhất từ trước đến nay để thực hiện tiêu chí môi trường trên địa bàn huyện.

Với những giải pháp đã và đang thực hiện, hy vọng rằng việc triển khai thực hiện tiêu chí môi trường trên địa bàn huyện Bình Gia tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, qua đó tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa diện mạo nông thôn nơi đây.

TÂN AN