Thứ năm,  03/12/2020

Thực hiện tiêu chí giao thông: Sức dân ở Bắc Sơn

(LSO) – Từ sự chung tay, góp sức của người dân, việc triển khai thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Bắc Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng. Qua đó đưa Bắc Sơn trở thành một trong những huyện có nhiều xã đạt tiêu chí giao thông nhất trên địa bàn tỉnh.

Để huy động người dân cùng chung sức làm đường giao thông, công tác tuyên truyền, vận động đóng vai trò quan trọng. Ông Dương Trần Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn cho biết: Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt việc triển khai thực hiện tiêu chí giao thông thường xuyên được triển khai từ huyện đến từng thôn bản thông qua các hội nghị chuyên đề cũng như tuyên truyền lồng ghép. Từ năm 2011 đến nay, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã phối hợp tổ chức được gần 2.500 buổi tuyên truyền với sự tham gia của hơn 150.000 lượt người. Bên cạnh đó, huyện còn tổ chức tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền lồng ghép thông qua hoạt động ngày lễ, hội lớn trên địa bàn…

Đường giao thông nông thôn xã Tân Tri được hoàn thành với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, tạo thuận lợi cho việc đi lại, phát triển sản xuất của người dân

Từ sự chỉ đạo sát sao của huyện, các xã trên địa bàn huyện cũng nhanh chóng triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chung sức tham gia thực hiện tiêu chí giao thông. Ông Dương Công Thịnh, Chủ tịch UBND xã Nhất Tiến cho biết: Không chỉ tuyên truyền thông qua các hội nghị, cuộc họp, loa truyền thanh mà cán bộ xã còn trực tiếp xuống tận thôn, hộ dân để tổ chức tuyên truyền, vận động.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã giúp người dân từng bước hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc làm đường, qua đó người dân tích cực chung sức thực hiện. Ông Dương Văn Cường, thôn Pá Lét, xã Nhất Tiến cho biết: Được sự tuyên truyền, vận động của xã, gia đình tôi đã tự nguyện hiến hơn 200 m2 đất mặt đường để mở đường nối nhà văn hóa xã với đường trục chính xã. Qua đó giúp người dân đi lại thuận tiện cũng như góp phần vào việc hoàn thành tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã. Cùng với gia đình ông Cường, giai đoạn 2016 – 2019, Nhân dân trên địa bàn xã đã đóng góp trên 4.000 ngày công lao động; đóng góp gần 1,7 tỷ đồng mua vật liệu, hiến hàng nghìn mét vuông đất làm đường.

Tương tự  xã Nhất Tiến, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân xã Đồng Ý cũng tích cực chung sức làm đường. Ông Triệu Văn Đạo, thôn Nà Nhì, xã Đồng Ý cho biết: Năm 2017, xã Đồng Ý được chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới. Để chung sức làm đường, gia đình tôi hiến hơn 1.000 m2 đất để mở đường. Không chỉ gia đình ông Đạo, giai đoạn 2011 – 2017, nhân dân trên địa bàn xã Đồng Ý đã đóng góp gần 5 tỷ đồng (tiền mặt, ngày công, hiến đất) để chung sức thực hiện các tiêu chí, trong đó chủ yếu là tiêu chí giao thông.

Không chỉ 2 xã kể trên, trong những năm qua, với sự đầu tư nguồn lực của nhà nước và sự chung tay, góp sức của nhân dân, việc triển khai thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bắc Sơn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, giai đoạn 2011-2019, trên địa bàn huyện Bắc Sơn đã xây dựng mới được 367,6 km đường huyện, đường xã, trục thôn, ngõ xóm, nội đồng. Nhà nước hỗ trợ 32.350 tấn xi măng; nhân dân đóng góp tiền mua vật liệu (cát, đá, sỏi) trên 30 tỷ đồng, hiến 91.807 m2 đất, đóng góp trên 220 nghìn ngày công lao động để chung sức làm đường. Hết năm 2019, huyện Bắc Sơn có 10 xã đạt tiêu chí giao thông, tăng 7 xã so với năm 2015 và là huyện có nhiều xã đạt tiêu chí giao thông nhất trên địa bàn tỉnh.

Bước sang năm 2020, công tác tuyên truyền, vận động huy động sức dân thực hiện tiêu chí giao thông tiếp tục được chủ động triển khai thực hiện ngay từ đầu năm và đã đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, 5 tháng đầu năm 2020, nhân dân đã hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, đóng góp gần 20.000 công lao động, đóng góp 1,3 tỷ đồng mua vật liệu đối ứng… Qua đó, toàn huyện đã mở mới được 11 km đường giao thông nông thôn, bê tông hóa được 10,4 km đường bê tông.

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua cùng sự đồng thuận, chung sức của người dân, hy vọng rằng việc triển khai thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông trên địa bàn huyện Bắc Sơn tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, qua đó giữ vững cờ đầu trong phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh.

TÂN AN