Thứ ba,  29/09/2020

Thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới

LSO-Ngày 5/8/2020, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp thẩm định, xem xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2020 đối với xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn và xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch hội đồng chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thẩm định đối với 2 xã Tân Lập và Hữu Lễ. Theo đó đến nay, 2 xã đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Tuy nhiên còn một số tiêu chí của 2 xã đã cơ bản đạt nhưng cần rà soát, hoàn thiện thêm trong thời gian tới.

Cũng tại cuộc họp, đại diện một số sở, ngành thành viên hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn NTM tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Bắc Sơn, Văn Quan cùng lãnh đạo UBND 2 xã đã làm rõ một số nội dung và đưa ra giải pháp cụ thể thực hiện liên quan đến các tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, y tế, môi trường…

Sau phần thảo luận, các thành viên hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn NTM tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành bỏ phiếu.

Kết quả, 100% số phiếu công nhận 2 xã đạt chuẩn NTM năm 2020. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 51/181 xã đạt chuẩn NTM.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng 2 xã Tân Lập và Hữu Lễ đã nỗ lực, cố gắng trong xây dựng NTM.

Đồng chí yêu cầu: Thời gian tới, UBND 2 huyện Bắc Sơn và Văn Quan cũng như các xã Tân Lập và Hữu Lễ tiếp tục tập trung vào việc củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; quan tâm hỗ trợ người dân nhân rộng mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tiêu chí môi trường để tạo chuyển biến rõ nét, thực chất.

TÂN AN