Thứ tư,  23/09/2020

Dân vận xây dựng nông thôn mới: Cách làm ở xã Hữu Khánh

(LSO) – Những năm qua, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình đã triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác dân vận, trong  xây dựng và duy trì các tiêu chí nông thôn mới (NTM). Qua đó, đạt hiệu quả tích cực.

Công tác dân vận xây dựng NTM ở Hữu Khánh được chia thành 2 giai đoạn: 2015 – 2017, khi xã thực hiện xây dựng NTM và giai đoạn 2018 – 2020, khi xã thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Ông Nông Văn Cao, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hữu Khánh cho biết: Xác định công tác dân vận là một trong những yếu tố quyết định sự thành công trong thực hiện xây dựng NTM, những năm qua, Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể xã Hữu Khánh đã chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu ý nghĩa, mục đích của chương trình, từ đó chung tay, góp sức xây dựng và duy trì các tiêu chí NTM.

Người dân xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình làm đường bê tông

Khi bắt tay vào thực hiện, cán bộ, đảng viên luôn là những người gương mẫu, đi đầu nêu gương trong tham gia thực hiện các tiêu chí NTM. Đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn tích cực vận động gia đình, người thân, Nhân dân hiến đất xây dựng công trình công cộng, làm hàng rào và đường làng, ngõ xóm, tham gia thực hiện mô hình thắp sáng đường quê, giữ gìn vệ sinh môi trường…

Ông Hoàng Văn Van, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khòn Thống cho biết: Để quần chúng làm theo thì cán bộ, đảng viên không chỉ đơn thuần dùng lời nói mà phải bằng hành động cụ thể để thuyết phục; luôn gương mẫu trong đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, tự nguyện hiến đất cho thôn làm đường và đi đầu trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi… Thấy như thế, người dân đã đồng tình, hưởng ứng cao.

Bên cạnh đó, việc phát huy quy chế dân chủ với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã tạo điều kiện để người dân được tham gia bàn bạc và trực tiếp triển khai thực hiện, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Anh Hoàng Văn Hiếu, thôn Bản Quang cho biết: Trước đây, con đường qua trước cửa nhà tôi là đường đất, đi lại rất khó khăn. Được cán bộ xã, thôn thông tin đầy đủ về chủ trương, mục đích ý nghĩa và những lợi ích khi làm đường bê tông liên thôn, liên xã, tôi đã hiến 600 m2 đất để làm đường. Giờ có đường bê tông đi lại thuận lợi, chúng tôi mới thấy sự chung sức đồng lòng của Nhà nước và Nhân dân có ý nghĩa như thế nào.

Theo tổng hợp từ UBND xã Hữu Khánh, nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, riêng năm 2017, toàn xã đã huy động được trên 22 tỷ đồng xây dựng NTM,  16 hộ hiến 4.000 m2 đất để làm các công trình phúc lợi như: xây dựng nhà văn hóa xã, sân thể thao, đường giao thông nông thôn, qua đó, năm 2017, xã Hữu Khánh được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Từ năm 2018 đến nay, người dân trong xã vẫn đóng góp hàng ngàn ngày công lao động và tiền của… để tham gia khơi thông thủy lợi, vệ sinh, làm sạch đường thôn và tích cực chung tay thực hiện, duy trì tốt các tiêu chí NTM và phấn đấu năm 2020 xây dựng Hữu Khánh đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền xã Hữu Khánh tiếp tục tăng cường thực hiện công tác dân vận, vận động Nhân dân đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực thi đua lao động sản xuất để bộ mặt nông thôn của xã ngày càng đổi mới, hiện đại.

TRIỆU THÀNH