Thứ năm,  24/09/2020

Chú trọng thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

LSO-Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), các cấp, ngành trên địa bàn huyện Cao Lộc đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện tiêu chí về văn hóa, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, đa sắc màu, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống.


Người dân biểu diễn văn nghệ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
tại nhà văn hóa khối 7, thị trấn Cao Lộc

Bà Hoàng Thị Phương Huệ, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cao Lộc cho biết: Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình XDNTM, đến thời điểm hiện tại, huyện Cao Lộc có 6 xã đạt chuẩn NTM. Cấp ủy, chính quyền, ngành liên quan và Nhân dân trong huyện đang nỗ lực, phấn đấu đến cuối năm 2020, trên địa bàn có thêm xã Xuất Lễ và xã Tân Liên đạt chuẩn NTM. Có được kết quả trên, những năm qua, các cấp, ngành và Nhân dân huyện Cao Lộc đã quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ các tiêu chí, trong đó có tiêu chí về văn hóa.

Cụ thể, để thực hiện tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, cấp có thẩm quyền trên địa bàn đã  quy hoạch diện tích đất để xây dựng sân vận động, trung tâm văn hóa – thể thao, sân luyện tập thể dục thể thao xã và nhà văn hóa các thôn. Cùng với đó, huyện tập trung huy động các nguồn lực đầu tư, nhất là nguồn xã hội hóa từ doanh nghiệp, người dân để xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa  – thể thao. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện có 46 nhà văn hóa thôn được xây mới và sửa chữa với tổng kinh phí trên 6,7 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 169/171 thôn, khối phố có nhà văn hóa, trong đó có 84 nhà đạt chuẩn NTM (chiếm 54,5%); 5/23 NVH xã đạt chuẩn NTM (chiếm 21,73%); 9/23 xã, thị trấn có sân tập thể thao. Trong thực hiện nội dung này, người dân, doanh nghiệp đóng góp trên 3,5 tỷ đồng; người dân  hiến 498,2 m2 đất và hàng ngàn ngày công.

Đối với việc thực hiện tiêu chí số 16 về văn hóa, các cấp, ngành ở huyện đã gắn XDNTM với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân bằng nhiều hình thức. Đồng thời thực hiện tốt công tác đánh giá, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các tập thể, cá nhân làm tốt… Hết năm 2019, toàn huyện Cao Lộc có 80,2% số hộ (14.691/18.325 hộ) đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tăng 6,2% so với năm 2015; 75,5% số thôn được công nhận thôn văn hóa, tăng 24,3% so với năm 2015. Toàn huyện có 15 câu lạc bộ (CLB) dân ca và 16 CLB thể thao.  Bà Hứa Thị Thành, thôn Bó Khuông, xã Hải Yến cho biết: Chúng tôi thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở xã và nhà văn hóa thôn. Mặc dù cuộc sống hiện đại hơn nhưng đời sống, sinh hoạt, phong tục tập quán của chúng tôi vẫn được bảo tồn và phát huy.

Nhờ thực hiện tốt các tiêu chí về văn hóa trong XDNTM, đến nay, những giá trị văn hóa tốt đẹp trong mỗi con người, mỗi gia đình và từng thôn xóm ở huyện Cao Lộc vẫn được giữ gìn, bồi đắp. Tiêu biểu như tại xã Hải Yến, với gần 100% dân số là người Nùng, những năm gần đây, đời sống kinh tế của các hộ dân phát triển hơn, song nếp sống mộc mạc cùng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp vẫn luôn được giữ gìn, phát huy. Ông Hứa Xuân Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Yến cho biết: Để văn hoá truyền thống trở thành sức mạnh thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, các nghị quyết hằng năm của xã luôn đưa ra chỉ tiêu cụ thể đối với lĩnh vực văn hoá. Hiện nay, 6/6 thôn đều có nhà văn hóa khang trang. Xã có 12 CLB múa sư tử mèo và 1 CLB hát sli. Các trường học trên địa bàn đều thành lập những CLB hát Sli, múa sư tử mèo và duy trì cho học sinh mặc trang phục truyền thống.

Thời gian tới, quá trình XDNTM sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức.  Tin rằng với những nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, Cao Lộc sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu về văn hóa, đem lại thành công hơn nữa trong XDNTM trên địa bàn.

TUYẾT MAI