Thứ tư,  23/09/2020

Xây dựng nông thôn mới: Sức bật Bắc Sơn

(LSO) – Với sự đầu tư nguồn lực của Nhà nước và sự chung tay, góp sức của Nhân dân, giai đoạn 2016 – 2020, Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Bắc Sơn đã đạt được những kết quả tích cực, diện mạo nông thôn ngày một đổi mới.

Điều kiện kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng còn hạn chế, địa hình chia cắt khiến việc triển khai xây dựng NTM ở nhiều xã trên địa bàn huyện Bắc Sơn gặp nhiều trở ngại. Để hỗ trợ các xã thực hiện các tiêu chí, giai đoạn 2016 – 2020, ngân sách Nhà nước đã hỗ trợ 496 tỷ đồng đầu tư các công trình hạ tầng như: điện, đường, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, trụ sở xã… và xây dựng các mô hình phát triển sản xuất.

Bên cạnh sự đầu tư nguồn lực của Nhà nước, để thực hiện các tiêu chí NTM rất cần đến sự chung sức của người dân. Ông Dương Trần Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn cho biết: Để huy động sức dân, giai đoạn 2016 – 2020, các cấp, ngành trên địa bàn huyện đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép về xây dựng NTM được 2.681 cuộc với 154 nghìn lượt người tham dự; phát hàng nghìn tờ rơi, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng gần 1.000 tin, bài về xây dựng NTM…

Người dân cắt tỉa hàng rào cây xanh ở khu dân cư kiểu mẫu thôn Hồng Phong 1, xã Chiến Thắng

Từ việc tập trung tuyên truyền, vận động, người dân hiểu và tích cực chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí NTM. Cụ thể giai đoạn 2016 – 2020, Nhân dân trên địa bàn huyện đã đóng góp được 13,5 tỷ đồng, 141 nghìn ngày công lao động, hiến 48.440 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn và các công trình hạ tầng khác.

Với sự đầu tư nguồn lực của Nhà nước, sự chung tay, góp sức của người dân, nhiều xã trên địa bàn huyện xã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện và hoàn thành các tiêu chí NTM. Xã Nhất Tiến là một ví dụ. Ông Dương Công Thịnh, Chủ tịch UBND xã Nhất Tiến cho biết: Năm 2016, Nhất Tiến là 1 trong 5 xã đặc biệt khó khăn được tỉnh chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 – 2020. Thời điểm đó, xã mới chỉ đạt 3/19 tiêu chí, điều kiện kinh tế  – xã hội gặp rất nhiều khó khăn. Để triển khai thực hiện, bên cạnh sự hỗ trợ nguồn lực của Nhà nước, giai đoạn 2016 – 2019, Nhân dân trên địa bàn xã đã hiến 3.269 m2 đất, đóng góp 6.588 công lao động và trên 2 tỷ đồng để cải tạo nhà văn hóa thôn, đường giao thông… Ngoài ra, nhân dân tự cải tạo nhà ở trị giá trên 5 tỷ đồng. Qua đó, hết năm 2019, xã đã đạt 19/19 tiêu chí NTM và đạt chuẩn NTM trước kế hoạch 1 năm.

Tương tự xã Nhất Tiến, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, sự đầu tư, hỗ trợ nguồn lực của Nhà nước và sự chung tay, góp sức của Nhân dân, việc triển khai xây dựng NTM ở các xã trên địa bàn huyện Bắc Sơn đã đạt được những kết quả tích cực.

Đến hết năm 2019, toàn huyện đã có 8 xã đạt chuẩn NTM và là một trong những huyện có nhiều xã đạt chuẩn NTM nhất trên địa bàn tỉnh. Do thực hiện việc sáp nhập xã nên tính đến đầu tháng 8/2020, trên địa bàn huyện còn 6 xã đạt chuẩn NTM và phấn đấu hết năm 2020, huyện có 7 xã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Không chỉ phấn đấu có thêm các xã đạt chuẩn NTM, huyện còn thường xuyên chỉ đạo các xã củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, điển hình là xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu và xã NTM nâng cao. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 14 khu dân cư kiểu mẫu và phấn đấu hết năm 2020, huyện sẽ có thêm 5 khu dân cư kiểu mẫu; xã Chiến Thắng đạt chuẩn tiêu chí xã NTM nâng cao.

Với những kết quả đã đạt được, huyện Bắc Sơn tiếp tục là một trong những điểm sáng trong xây dựng NTM của tỉnh. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng; các mô hình sản xuất hiệu quả được hỗ trợ phát triển; môi trường được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, diện mạo nông thôn ngày một chuyển biến rõ nét.

TÂN AN