Thứ năm,  22/10/2020

Xây dựng nông thôn mới: Bước tiến miền biên ải

(LSO) – Không chỉ tăng về số lượng mà chất lượng các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 được nâng lên rõ rệt. Qua đó góp phần không nhỏ vào việc đổi thay diện mạo nông thôn miền biên ải Xứ Lạng.

   Chỉ đạo sát sao

Rút kinh nghiệm từ việc triển khai xây dựng NTM giai đoạn 2011 – 2015, bước sang giai đoạn 2016 – 2020, việc triển khai xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh có những thay đổi phù hợp, hiệu quả hơn. Ông Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh cho biết: Giai đoạn 2016 – 2020, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng chuyển mạnh nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo các nội dung cụ thể của chương trình cho Ban chỉ đạo cấp huyện và cơ sở chủ động triển khai. Các sở, ban, ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch để chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Người dân xã Cường Lợi, huyện Đình Lập dọn vệ sinh môi trường

Bên cạnh đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn tiếp tục được tăng cường với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với điều kiện thực tiễn từng cơ sở. Giai đoạn 2016 – 2020, toàn tỉnh tổ chức được 4.065 hội nghị tuyên truyền với khoảng 220.000 lượt người nghe; in ấn, phát hàng nghìn tờ rơi tuyên truyền về xây dựng NTM. Ngoài ra, một số huyện, xã đã có thêm một số hình thức tuyên truyền trực tuyến, tuyên truyền qua mạng xã hội…

Bên cạnh tuyên truyền, tập huấn, để hỗ trợ các xã thực hiện các tiêu chí, giai đoạn 2016 – 2020, nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí cho chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh trên 2.015 tỷ đồng, ngân sách địa phương 365 tỷ đồng.

   Tăng số xã đạt chuẩn

Từ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia từ tỉnh đến cơ sở và sự chung tay, góp sức của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp (giai đoạn 2016 – 2020, người dân hiến đất, đóng góp công, tiền mặt và doanh nghiệp hỗ trợ trị giá 740 tỷ đồng), nhiều xã trên địa bàn đã nỗ lực vượt khó để đạt chuẩn NTM. Xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn là một ví dụ.

Năm 2016, Nhất Tiến là 1 trong 5 xã đặc biệt khó khăn được tỉnh chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 – 2020. Lúc mới được chọn chỉ đạo điểm, xã Nhất Tiến được coi là một trong những xã khó khăn nhất của những xã khó khăn trên địa bàn tỉnh. Cụ thể năm 2016, xã mới chỉ đạt 3/19 tiêu chí, hạ tầng yếu kém, kinh tế – xã hội gặp rất nhiều khó khăn.

Khó khăn là vậy nhưng xã không “bàn lùi” mà đặt quyết tâm cao nhất, tập trung triển khai những biện pháp đồng bộ, phù hợp nhất để đạt chuẩn NTM. Ông Dương Công Thịnh, Chủ tịch UBND xã Nhất Tiến cho biết: Bên cạnh sự hỗ trợ nguồn lực của Nhà nước, xã đã tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chung sức thực hiện. Hộ có tiền góp tiền, hộ có đất hiến đất, hộ góp công. Trong giai đoạn 2016 – 2019, Nhân dân trên địa bàn xã đã hiến 3.269 m2 đất, đóng góp 6.588 công lao động và trên 2 tỷ đồng để cải tạo nhà văn hóa thôn, đường giao thông… Ngoài ra, Nhân dân tự cải tạo nhà ở trị giá trên 5 tỷ đồng. Qua đó hết năm 2019, xã đã đạt 19/19 tiêu chí NTM và đạt chuẩn NTM trước kế hoạch 1 năm.

Với cách làm tương tự  Nhất Tiến, nhiều xã khác trên địa bàn đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm để đưa xã đạt chuẩn NTM. Qua đó, giai đoạn 2016 – 2020, số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh đã bứt tốc để vượt xa số xã đạt chuẩn giai đoạn 2011 – 2015. Cụ thể, giai đoạn 2011 – 2015, toàn tỉnh mới có 13/207 xã đạt chuẩn NTM thì dự kiến đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 65/181 xã đạt chuẩn NTM; trung bình mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt 12,5 tiêu chí, tăng 4 tiêu chí/xã so với năm 2016.

   Nâng chất xã đạt chuẩn

Không dừng lại ở việc phấn đấu đưa thêm nhiều xã đạt chuẩn NTM, một trong những điểm nổi bật trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 là việc củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã NTM. Trong đó, nổi bật là việc xây dựng được xã NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu.

Bắt đầu từ năm 2016, việc xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu ở các xã đã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh bước đầu được thực hiện, tuy nhiên, việc triển khai các nội dung của khu dân cư kiểu mẫu chưa thực sự rõ nét. Năm 2017, tỉnh lựa chọn 4 khu dân cư kiểu mẫu để chỉ đạo điểm và từ năm 2018 đến nay, việc xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu được triển khai đại trà ở các xã đã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh. Đối với xã NTM nâng cao, năm 2018, tỉnh bắt đầu lựa chọn xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng và xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn để chỉ đạo điểm xây dựng xã NTM nâng cao giai đoạn 2018 – 2020.

Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cho biết: Để giúp các xã xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và xã NTM nâng cao, bên cạnh việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, UBND tỉnh cũng đã cân đối, phân bổ nguồn lực để hỗ trợ các xã. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các xã cũng tích cực chung tay, góp sức để triển khai thực hiện.

Ông Hoàng Văn Khai, Chủ tịch UBND xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng cho biết: Hết năm 2014, xã Chi Lăng là một trong hai xã đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn NTM. Không dừng lại ở việc đạt chuẩn, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay, góp sức để xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, xã NTM nâng cao. Chỉ riêng trong năm 2019, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, Nhân dân trên địa bàn xã đã đóng góp trên 1 tỷ đồng để xây dựng các hạng mục: cầu dân sinh, đường giao thông, nâng cấp cơ sở vật chất văn hóa, trồng cây xanh, lắp đèn đường… Qua đó đến nay, xã đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao và trên địa bàn xã đã xây dựng được 5 khu dân cư kiểu mẫu.

Cùng với xã Chi Lăng, các xã đã đạt chuẩn NTM khác trên địa bàn tỉnh cũng chủ động bắt tay vào triển khai xây dựng xã NTM nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu. Giai đoạn 2016 – 2019, trên địa bàn tỉnh có 2 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao; xây dựng 102 khu dân cư kiểu mẫu và năm 2020, tỉnh phấn đấu xây dựng thêm 51 khu dân cư kiểu mẫu và 3 xã NTM nâng cao.

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành cùng sự chung tay, góp sức của người dân, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả rõ nét, diện mạo nông thôn miền biên ải Lạng Sơn không ngừng đổi mới. đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Giai đoạn 2021 – 2025, chương trình xây dựng NTM tiếp tục được tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong đó phấn đấu đến hết năm 2025, toàn tỉnh có: 115/181 xã đạt chuẩn NTM; trung bình mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt 14,5 – 15 tiêu chí, không có xã dưới 10 tiêu chí; phấn đấu có thêm 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM; xây dựng được 15 xã NTM nâng cao; 5 xã NTM kiểu mẫu.

TÂN AN